Analýzy 

analýzy tém, ktoré hýbu kapitalovými trhmi vo svete,

  • trendy
  • analýzy
  • životné príbehy legiend
  • zaujímavé príležitosti
 

Ďalšie zaujímavé analýzy nájdete v archíve analýz.

 


Upozornenie! Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Všetky informácie týkajúce sa pravidiel vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní podľa §132e až § 132n zákona 566/2001 o cenných papieroch nájdete na stránke www.capitalmarkets.sk/ID.  Uvedený zoznam akcií nie je investičným odporúčaním.  Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska. Zdroj informácií: Bloomberg

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News