FAQ (často kladené otázky)

Jaké doklady jsou potřebné pro otevření účtu?

Na otevření účtu pro FO je potřebný občanský průkaz, nebo jiný doklad totožnosti, pro PO je potřebný výpis z obchodního registru a občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti osoby oprávněné jednat ve jméně PO.

Na založení individuálního účtu pro obchodování v USA pro FO je potřebné donést kromě OP i cestovní pas nebo řidičský průkaz a potvrzení adresy, čili obálku, ve které nám přišla libovolná pošta, pro PO je potřebné donést výpis z obchodního registru; OP, cestovní pas,nebo řidičský průkaz osoby oprávněné jednat ve jméně PO.

Jak dodat peníze na obchodní účet, aby bylo možné nakoupit cenné papíry?

Vklad peněžních prostředků na náš obchodní účet je možný dvojím způsobem – převodem nebo přímým vkladem v hotovosti v bance. Přehled účtů naleznete zde. Důležitou podmínkou je správné uvedení variabilního symbolu, kterým je rodné číslo resp. IČO klienta. Bez uvedení správného variabilního symbolu trvá delší dobu jednoznačně identifikovat platbu.

Je možné otevírat krátké pozice a spekulovat tak na pokles kurzu?

Společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. takovouto službu zatím poskytuje svým klientům jen na burzách v USA. Obchodování nakrátko musí splňovat podmínky tzv. „Regulation T“, což jsou standartní podmínky půjčky cenných papírů na amerických burzách.

Jaké druhy pokynů je možné při obchodovaní využívat?

Při obchodování na evropských a amerických burzách s ohledem na zvyklosti konkrétní burzy umožňujeme klientům možnost zadávání 4 druhů pokynů:

Tržní pokyn – nákupní či prodejní pokyn je okamžitě realizovaný za aktuální tržní cenu, pokud jsou na burze prodávající a kupující. Je to nejjednodušší typ pokynu. Klient po zadání tržní ceny nemá kontrolu nad cenou v dané transakci a při nízké likviditě může být realizovaná cena výrazně odlišná od poslední realizované ceny na burze.

Limitní pokyn – klient v pokynu určí přesnou limitní cenu, což při prodejním pokynu znamená, že realizovaná cena může být stejná a nebo vyšší jako limitní cena a při nákupním pokynu může být realizovaná cena stejná nebo nižší než limitní cena. Klient si tak určí nejhorší možnou cenu, za kterou může být pokyn realizovaný, pokud však cena na burze nedosáhne určenou limitní cenu, pokyn se nerealizuje  

Stop market pokyn – prodejní stop market pokyn se nejčastěji používá na minimalizaci rizika ztráty při long pozicích, resp. chrání už existující zisk, pokyn se realizuje za nejlepší možnou cenu, jestliže cena klesne pod stop cenu. Zadávaná prodejní stop cena by měla být nižší než tržní cena na burze. Nákupní stop market pokyn minimalizuje riziko ztráty, resp. chrání už existující zisk při short pozicích. Jestliže cena na burze dosáhne, a nebo přesáhne stop cenu, pokyn jde na burzu jako nákupní tržní pokyn. Zadávaná nákupní stop cena by měla být vyšší než je tržní cena na burze, v opačném případě stop pokyn ztrácí smysl a jde přímo na burzu.

Stop limitní pokyn – je kombinací stop a limitního pokynu. Klient si zadá stop cenu a nákupní či prodejní limitní cenu. Jestliže cena na burze dosáhne stop cenu, pokyn se aktivuje a jde na burzu jako limitní pokyn. Limitní cena je přesná hodnota, která definuje minimální prodejní cenu, resp. maximální nákupní cenu. V případě prodejního stop limitního pokynu by měla být prodejní limitní cena nižší jak stop cena, jelikož se předpokládá pokles kurzu. V případě cover stop limitního pokynu by měla být limitní cena vyšší jako stop cena, jelikož se předpokládá růst kurzu. 

Trailing stop market pokyn – prodejní trailing stop pokyn je tzv. inteligentní pokyn, při kterém se stanoví stop cena automaticky, přičemž oproti aktuální ceně na trhu bude nižší o dopředu nadefinovaný odstup. Jestliže cena na trhu roste, posouvá se zároveň s ní i stop cena, přičemž si udržuje stanovený odstup. Ale jakmile cena na trhu klesá, stop cena se nemění. 

Trailing stop limit pokyn – Prodejní trailing stop limit pokyn patří mezi tzv. inteligentní pokyny, který se skládá ze dvou cen a dvou odchylek (odstupů). Při zadávání pokynu je nutné stanovit stop cenu, která je zpravidla nižší jako aktuální tržní cena. Rozdíl, o který je stop cena nižší, nazýváme „sledovací odchylkou“. Sledovací odchylka plní úlohu pevného odstupu od aktuální tržní ceny v případě růstu. V případě klesající tržní ceny se však odchylka ruší a stop cena zůstává na poslední sledované úrovni.

Druhou zadávanou cenou při prodejním trailing stop limit pokynu je limitní cena, která je zpravidla nižší jako dopředu stanovená stop cena. Rozdíl, o který je limitní cena nižší od stop ceny nazýváme „limitní odchylkou“. Limitní odchylka plní úlohu pevného odstupu od stop ceny, který však zůstává neměnný v případě růstu, jakož i poklesu stop ceny tažené rostoucí tržní cenou.

OCA pokyn (One Cancels All - jeden zruší ostatní) patří také do skupiny tzv. inteligentních pokynů. Jde o pokyn, který se zadává, když chcete například prodat cenné papíry buď s dopředu určeným ziskem, a nebo přesně stanovenou ztrátou. Nemusíte neustále sledovat vývoj ceny Vaší akcie z obavy, aby Vám náhodou neuteklo, že se Vaše akcie dostala do zisku, který jste mohli vybírat, a nebo naopak aby se akcie nedostala do velké ztráty , kterou jste mohli omezit včasným prodejem. Pomocí OCA pokynu si jednoduše zadáte dva pokyny – limitní a zároveň i stop pokyn, přičemž po realizaci jednoho se druhý automaticky zruší. Tento typ pokynu zatím není možné zadat na amerických a některých evropských akciových trzích. V případě zájmu o konkrétní informace nás prosím kontaktujte na naší hotlince, na bezplatném telefonním čísle 0906 061 111.

Podrobnější popis obchodních pravidel na jednotlivých burzách naleznete zde.  

Jak dlouho trvá připsání vkladu na obchodní účet?

Při bezhotovostním převodu resp. vkladu v hotovosti v bance, je potřeba brát v úvahu lhůty pro zpracování platebních operací zúčastněnými finančními institucemi (banky, spořící a úvěrové družstva, obchodníci apod.). Mezibankovní převody mohou – v závislosti na provozních lhůtách bank – trvat 3 až 4 dny, pro zahraniční převody i delší dobu. Všeobecně platí, že lhůty platí oběma směry.

Tuzemský platební styk SR v měně EUR (v rámci ČR v měně CZK):

Hotovostní vklady a platby v rámci UniCredit Bank SR (v rámci Citibank ČR) obdržené v papírové formě do 15:00 (Citibank do 11:00), nebo v elektronické formě do 19:00 (Citibank 16:30), jsou standardně připisovány na náš bankovní účet ještě v daný obchodní den. V případě, že posíláte peníze bezhotovostně z jiné banky, připsání trvá minimálně jeden den.
V případě, že posíláte eura v rámci SR na účet vedený v jiné měně, je potřeba připočítat jeden obchodní den navíc v závislosti na podmínkách Vaší banky.

Zahraniční platební styk:

V případě, že jste klientem společnosti Unicredit Bank mimo území Slovenské republiky, Váš bezhotovostní převod, který realizujete elektronicky do 15:00 CET, bude připsaný na Váš účet v následující obchodní den, v případě, že měna, kterou posíláte je EUR. V případě, že posíláte jinou měnu, budou Vaše peníze připsané na účet o dva obchodní dny později.

Ostatní zahraniční platby připisuje Unicredit Bank následující obchodní den od dodání platby z Vaší banky. Ta standardně odepisuje peníze ze svého účtu dva dny po podání realizace příkazu.

Prosím informujte se u pracovníků Vaší banky o lhůtách připisování a odepisování plateb v rámci Vaší banky. Lhůty je možné často krátit využitím takzvaných zrychlených plateb.

Kdy si mohu vybrat/převést peníze z prodeje akcií?

Pokud chcete vybrat/převést peníze z prodeje akcií, musíte respektovat lhůty pro vypořádání obchodů na jednotlivých trzích. Všeobecně platí, že finanční prostředky z prodejního obchodu jsou k dispozici CAPITAL MARKETS dva až tři dny po vypořádání obchodu. Po vypořádání je potřeba počítat s lhůtou pro zpracování platebních operací zúčastněnými finančními institucemi (viz. předchozí otázka). Obchody jsou vypořádávány v čase T+3, tzn. peníze z prodeje budou k dispozici až 6. den po prodeji, teda v čase T+6.

Jakým způsobem mi budou vyplaceny dividendy z držených cenných papírů?

Schválení dividendy a odsouhlasení podmínek výplaty dividend podléhá rozhodnutí valné hromady společnosti. Dividendy se připisují klientům na obchodní účet bezprostředně po tom, co CAPITAL MARKETS obdrží oznámení o jejich připsání na hromadný majetkový účet resp. individuální účet. (Zpravidla druhý den po dni splatnosti dividend, pokud emitent sídlí v USA. Pokud emitent sídlí v jiné zemi, trvá připsání několik dní). Dividenda je připsána v hrubé výši, avšak zároveň s její připsání je převedeno zúčtování srážky daně z dividend. 

Obchodník s cennými papíry
News