IPO  

IPO = Initial Public Offering = První veřejná nabídka akcií společnosti

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.pravidelně monituruje největší primární emise zajímavých společností ve střední a východní Evropě, ale i v jiných krajinách. Zprostředkovali jsme již následující IPO:

Initial Public Offering je první veřejná nabídka akcií. Pro tento pojem se v praxi běžně používá zkratka IPO. IPO je proces, při kterém společnost vstupuje na burzu a nabízí svoje akcie široké veřejnosti. Důvodů, proč společnosti chtějí realizovat IPO, je mnoho. Mezi nejvýznamnější však patří potřeba navýšit kapitál společnosti, tedy i získat dodatečné finanční zdroje. 

Důvody proč společnosti realizují IPO:

  1. získání dalšího kapitálu pro rozvoj společnosti, tyto zdroje nemusí mít v nejbližší době negativní dopad na cash flow
  2. optimalizace kapitálové struktury (poměr dluhu a vlastního kapitálu)
  3. vyřešení nástupnictví ve společnosti, využití IPO při privatizaci společnosti
  4. zvyšuje se důvěryhodnost společnosti, transparentnost
  5. zviditelnění společnosti, marketingové účely, vyšší prestiž
  6. zvýšení likvidity akcií
  7. možnost zainteresovat management a zaměstnance formou odměňovaní manažerskými / zaměstnaneckými akciemi.

IPO je proces poměrně zdlouhavý a také nákladný. Společnosti proto využívají upisovatele (en: underwriter). Upisovatelé bývají v převážné většině banky. Ty potom připravují a vedou celou emisi a jsou také zodpovědné za její úspěšné dokončení. Je zřejmé, že emitent s upisovatelem po celou dobu musí aktivně spolupracovat, důraz je kladen hlavně na zpřístupnění zásadních interních informací.

Z pohledu investorů jsou IPO zajímavé hlavně kvůli jedné anomálii. Většina IPO je totiž podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky už v rámci prvního dne.

Obchodník s cennými papíry
News