Chcete se stát klientem?

Registrace

Jsme rádi, že jste se rozhodli pro naše produkty a služby. Klientem naší společnosti se stáváte po podepsání obchodních smluv. Po převedení a připsání finančních prostředků na příslušný účet CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. můžete začít realizovat obchody s cennými papíry.

Obchodní smlouvy můžete uzavřít dvěma způsoby, a to přímo v sídle společnosti CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. na Ul. 29. Augusta 36 v Bratislavě a také prostřednictvím finančních agentů, se kterými spolupracujeme. Vyškolení pracovníci Vás seznámí s danou problematikou, podmínkami smluv a způsobu obchodování. Po podepsání smluv a převodu finančních prostředků můžete začít ihned obchodovat. 

Jestliže jste seznámený s danou problematikou, není pro Vás návštěva nutná. Můžete využít služeb našich finančních agentů, kteří Vás rádi osobně navštíví. Tímto způsobem chceme ulehčit možnost zejména pro klienty ze širšího okolí, či opačného konce Slovenska, pro které by byla návštěva časově náročná. Pokud se rozhodnete uzavřít obchodní smlouvy, finanční agenti s Vámi podepíší následující dokumenty: 

  1. Kategorizace neprofesionálního klienta
  2. Základní dohoda s neprofesionálním klientem
  3. Test přiměřenosti 
  4. Rámcová smlouva
  5. Všeobecné obchodní podmínky
  6. Ceník služeb

Registrace

Po podepsání dokumentů převeďte finanční prostředky určené k obchodování, vzhledem k zamýšlené investici, na příslušný obchodní účet. Čísla účtů, a také způsob úhrady naleznete zde:

Platební instrukce

Po připsání finančních prostředků Vás budeme obratem kontaktovat a můžete začít ihned obchodovat.

Obchodník s cennými papíry
News