Portfolio management

Pro klienty, kteří nemají denodenně čas sledovat vývoj na akciovém trhu, připravili naši odborníci řešení v podobě řízených portfolií. Klienti se na základě svých znalostí, zkušeností, únosnosti rizika a také očekávání zařadí do jednoho ze 2 portfolií vedených v měnách EUR a USD.

Do portfolia jsou zařazené akcie s potenciálním výnosem přibližně 15 až 20 procent ročně, přičemž o alokaci do jednotlivých druhů finančních nástrojů rozhoduje na základě makroekonomických ukazatelů investiční výbor společnosti. 

Do portfolia jsou následně takticky zařazeny akcie z jednotlivých odvětví, které podle názoru manažera nejlépe splňuje očekávání z daného odvětví. V případě zhoršení výhledu vývoje ceny akcie mohou být jednotlivé tituly odprodané se stop-lossem i ve ztrátě.

High risk portfolio

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kterých optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vysoké volatilitě. Investor s high risk strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Dynamické portfolio

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování svojí investice při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat svoje peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 roků a očakávají vysoký potenciál zhodnocení při vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Vyvážené portfolio

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování svojí investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat svoje peněžní prostředky v měně USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory s optimálním investičním horizontem 3 roky, kteří očekávají průměrný potenciál při nižším riziku. 

 Konzervativní portfolio

Konzervativní strategie je určená především pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu. Výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozit se dosahuje investovaním do dluhopisů, peněžních fondů porovnatelných s podílovými fondy. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří zvažují uložit svoje peníze na kratší dobu, přičemž kladou důraz na bezpečnost investované částky.

 

Obchodník s cennými papíry
News