O nás

Společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. byla založena týmem odborníků s bohatými zkušenostmi na kapitálovém trhu, kteří založili tuto společnost s cílem vybudovat silného obchodníka s cennými papíry, který bude poskytovat klientům dostupnější, kvalitnější, ale zejména specializované portfolio služeb. Od 1.2.2008 se CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. stal členem Asociace obchodníků s cennými papíry. 

Společnost je regulovaný podnik podléhá dohledu Národní banky Slovenska. Je členem Americko - České obchodní komory. CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. má uděleno povolení k poskytování investičních služeb Národní bankou Slovenska, které najdete zde

Našimi klienty jsou jak fyzické, tak i právnické osoby. K hlavním činnostem společnosti patří: 

• Nákup a prodej akcií prostřednictvím přijímání pokynů klienta. 

• Účast v prvních veřejných nabídkách akcií společností (IPO - Initial Public Offering). 

• Zprostředkování prodeje podílových fondů Pioneer Investments. 

• Vydavatelská a publikační činnost s cílem edukace a zvyšování finanční gramotnosti klientů společnosti. 

V následujících letech se společnost bude orientovat především na aktivní správu portfolia s dosahováním nadprůměrných výnosů !!!

Obchodník s cennými papíry
News