Investičné služby

Burzy

Snahou CAPITAL MARKETS o.c.p, a.s. je umožniť klientom obchodovanie na širokej palete kapitálových trhov v západnej, strednej a východnej Európe, spolu s klasickým obchodovaním na amerických trhoch. Ku klasickým burzám ako Praha, Varšava, či Budapesť ponúkame aj burzy v Bratislave, Viedni, Bukurešti, Sofii, Ľubľane, Záhrebe, Istanbule, Frankfurte, Paríži, Amsterdame a Bruseli.

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. teda ponúka svojím klientom obchodovanie vo viac ako 20 krajinách. Pre lepšie zorientovanie sme pre Vás pripravili popis jednotlivých búrz v nasledovnom rozsahu:

  • stručný opis burzy
  • obchodné hodiny
  • burzové prázdniny - sviatky
  • zloženie hlavného indexu - Názov CP, ISIN, váha, (LOT), opis firiem

Riadené portfólia

Pre klientov, ktorí nemajú čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu, pripravili naši odborníci riešenie v podobe riadených portfólií. Klienti sa na základe svojich znalostí, skúseností, únosnosti rizika, ako aj očakávaní zaradia do jedného zo 4 portfólií vedených v menách EUR a USD.

Partneri

Naše služby poskytujeme prostredníctvom finančných agentov a viazaných investičných agentov. Finančný agenti, s ktorými spolupracujeme sú výhradne osoby, ktoré majú udelenú licenciu na vykonávanie finančného sprostredkovania Národnou bankou Slovenska, alebo povolenie príslušného regulačného orgánu dohľadu členského štátu EÚ. Viazaní investiční agenti, prostredníctvom ktorých vykonávame svoju činnosť, musia byť zapísaní do registra viazaných agentov Národnej banky Slovenska alebo príslušného registra orgánu dohľadu členského štátu EÚ a túto činnosť vykonávajú výhradne pre spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.

Chcete sa stať klientom?

Sme radi, že ste sa rozhodli pre naše produkty a služby. O tom, čo všetko treba spraviť, aby ste mohli realizovať svoj prvý obchod, ako aj o dokumentoch, ktoré budete podpisovať, sa môžete dozvedieť tu.

Školenia

Rozmýšľate o investícii, no nevyznáte sa v problematike investovania do cenných papierov? Navštívte jeden z našich seminárov, ktoré organizujeme spolu s našimi partnermi na tému: „Základy obchodovania na kapitálových trhoch“. Viac o predmete školenia, mieste a dátume konania sa dozviete tu.

FAQ (často kladené otázky)

Máte nezodpovedané otázky alebo problém a chcete poznať jeho riešenie? Vďaka dlhoročným skúsenostiam našich zamestnancov v oblasti obchodovania na kapitálových trhoch, sme pre Vás pripravili odpovede na typické otázky a postupy ako riešiť obvyklé situácie, s ktorými sa v praxi stretávate. Viac tu.

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News