IPO

Najznámejšie IPO v roku 2018


IPO = Initial Public Offering = Prvá verejná ponuka akcií spoločnosti

CAPITAL MARKETS pravideľne monitoruje najväčšie primárne emisie zaujímavých spoločností v strednej a východnej Európe, ale aj v iných krajinách. Sprostredkovali sme už nasledovné IPO:

Initial Public Offering je prvá verejná ponuka akcií. Pre tento pojem sa v praxi bežne používa skratka IPO. IPO je proces, pri ktorom spoločnosť prvýkrát vstupuje na burzu a ponúka svoje akcie širokej verejnosti. Dôvodov, prečo spoločnosti chcú realizovať IPO, je niekoľko. Medzi najvýznamnejšie však patrí potreba navýšiť kapitál spoločnosti, teda získať dodatočné finančné zdroje.

Dôvody prečo spoločnosti realizujú IPO:

  1. získanie ďalšieho kapitálu pre rozvoj spoločnosti, tieto zdroje nemusia mať v najbližšej dobe negatívny dopad na cash flow,
  2. optimalizácia kapitálovej štruktúry (pomer dlhu a vlastného kapitálu),
  3. vyriešenie nástupníctva v spoločnosti, využitie IPO pri privatizácii spoločnosti,
  4. zvyšuje sa dôveryhodnosť spoločnosti, transparentnosť,
  5. zviditeľnenie spoločnosti, marketingové účely, väčšia prestíž,
  6. zvýšenie likvidity akcií,
  7. možnosť zainteresovať manažment a zamestnancov formou odmeňovania manažérskymi / zamestnaneckými akciami.

IPO je proces pomerne zdĺhavý a tiež nákladný. Spoločnosti preto využívajú služby upisovateľov (en: underwriter). Upisovatelia bývajú v prevažnej väčšine banky. Tie potom pripravujú a vedú celú emisi a sú tiež zodpovedné za jej úspešné dokončenie. Je zrejmé, že emitent s upisovateľompo celú dobu musí aktívne spolupracovať, dôraz je kladený predovšetkým na sprístupnenie zásadných interných informácií.

Z pohľadu investorov sú IPO zaujímavé hlavne kvôli jednej anomálii, ktorá je s nim spojená. Väčšina IPO je totiž podhodnotená a tak môžu investori realizovať zisky už počas prvého dňa.

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News