Informácie podľa MiFID

Reklamačný poriadok (27.10.2014) [PDF]

Zoznam miest výkonu (01.10.2015) [PDF]

Informácie pre klientov o Garančnom fonde investícií (30.12.2010) [PDF]

Pravidlá vypracovávania a šírenia investičných odporúčaní (12.12.2008) [PDF]

Zásady a zmeny kategorizácie klientov (12.12.2008) [PDF]

Stratégia vykonávania pokynov (12.12.2008) [PDF]

Pravidlá riadenia porfólií (11.4.2017) [PDF]

Informácie k zadávaniu pokynov a o typoch pokynov

Informácie o finančných nástrojoch a rizikách v súvislosti s finančnými nástrojmi (12.12.2008) [PDF]

Všeobecné informácie klientom alebo potencionálnym klientom pred poskytnutím služby (15.12.2013) [PDF]

Informácie  podľa §73b, § 74b zákona č. 566/2001 Z.z. a  opatrení NBS č. 20/2014

Rámcová zmluva (15.12.2013) [PDF]

Návrh zmluvy o riadení portfólia (13.06.2014) [PDF]

Návrh smlouvy o řízení portfolia (13.06.2014) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (15.01.2016) [PDF]

Všeobecné obchodné podmienky (31.5.2017)

Prehľad zmien vo Všeobecných obchodných podmienkach účinných od 31.5.2017

Investičné stratégie pre investičnú službu Riadené portfóliá (15.6.2017)

Investičné stratégie pre investičnú službu Riadené portfóliá (31.5.2017)

Všeobecní obchodní podmínky (15.01.2016) [PDF]

Všeobecní obchodní podmínky (31.05.2017) [PDF]

Plná moc (15.12.2013) [PDF]

Ochrana osobných údajov (15.12.2013) [PDF]

Cenník služieb Brokerage (15.01.2016) [PDF]

Cenník služieb Riadenia portfólia (15.01.2016) [PDF]

Ceník služeb Řízení portfolia (15.01.2016) [PDF]

Vzor výpočtu poplatkov

Účtovné závierky

Transparentnosť mimoburzových obchodov

 

Upozornenie pre klientov: Obchody nad 15 000 EUR

Upozornenie pre klientov: Riziká spojené s investíciami vo finančných nástrojoch

Upozornenie pre klientov: Prevod amerických cenných papierov

Obchodník s cennými papíry
23. Júla 2017
News