Riadenie portfólia

Pre klientov, ktorí nemajú čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu, pripravili naši odborníci riešenie v podobe riadených portfólií. Klienti sa na základe svojich znalostí, skúseností, únosnosti rizika, ako aj očakávaní zaradia do jedného zo 4 portfólií vedených v menách EUR a USD.

Do portfólia sú zaraďované akcie s potenciálom zhodnotenia približne 15 až 20 percent ročne, pričom o alokácii do jednotlivých druhov finančných nástrojov rozhoduje na základe makroekonomických ukazovateľov investičný výbor spoločnosti.

Do portfólia sú následne takticky zaraďované akcie z jednotlivých odvetví, ktoré podľa názoru portfólio manažéra najlepšie splnia očakávania z daného odvetvia. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja ceny akcie môžu byť jednotlivé tituly odpredané so stop-lossom aj v strate.

Uvedené koláčové grafy predstavujú priemernú alokáciu pre daný typ stratégie a sú prehodnocované Investičným výborom spoločnosti každé tri mesiace.

Vývoj nášho aktuálneho modelového portfólia si môžete pozrieť tu.

Špekulatívne portfólio


Investičná stratégia - EUR High risk

Investičná stratégia - EUR High risk Hodnotová

Investičná stratégia - USD High risk

Investičná stratégia - USD High risk Hodnotová

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO a USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vysokej volatilite. Investor so špekulatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Dynamické portfólio

Optimálne portfólio - dynamické

Investičná stratégia - EUR Dynamická

Investičná stratégia - EUR Dynamická Hodnotová

Investičná stratégia - USD Dynamická

Investičné stratégia - USD Dynamická Hodnotová

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Vyvážené portfólio

Optimálne portfólio  - vyvážené

Investičná stratégia - EUR Vyvážená

Investičná stratégia - EUR Vyvážená Hodnotová

Investičná stratégia - USD Vyvážená

Investičná stratégia - USD Vyvážená Hodnotová

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 3 roky, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Konzervatívne portfólio

Investičná stratégia - EUR Konzervatívna

Investičná stratégia - EUR Konzervatívna Hodnotová

Investičná stratégia - USD Konzervatívna 

Investičná stratégia - USD Konzervatívna Hodnotová                      

Stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí zvažujú uložiť svoje peniaze na kratšiu dobu, pričom kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky.

S investičnou službou riadenie portfólia sú spojené mnohé analýzy a modelové portfólio, ktoré pravidelne vypracováva Investišný výbor spoločnosti.

 

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News