analýzy tém, ktoré hýbu kapitalovými trhmi vo svete:

Datum Analýza
24.1.2020 Týždenný komentár 24.1.2020

Upozornenie! Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Tento materiál nie je a nesmie byť chápaný ako investičné poradenstvo, ale iba ako východisko pre ďalšie skúmanie prostredníctvom fundamentálnych metód oceňovania, ako i technickej analýzy vývoja ceny a objemov na burze. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je subjekt regulovaný Národnou bankou Slovenska. Zdroj informácií: Bloomberg