CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., je silný obchodník s bohatými zkušenostmi na kapitálovém trhu. Dlouhodobě zhodnocujeme prostředky našich klientů a poskytujeme jim dostupnější, kvalitnější, ale hlavně specializované portfolio služeb.

Pro klienty, kteřé nemají čas dennodenně sledovat vývoj na akciovém trhu, připravili naši odborníci řešení v podobě Řízených portfolií. Orientujeme se na aktivní správu portfolia s dosahováním nadprůměrných výnosů.

Kromě Řízených potrfolií poskytuje naše společnsot nákup a prodej akcií prostřednictvím přijímaní pokynů klienta. Nabízíme přímé obchodování na 22 burzách celé Evropy a USA. Pravidelně monitorujeme největší světové primární emise akcií (IPO – Initial Public Offering) firem napříč všemi sektory a zprostředkováváme i investování do podílových fondů.

Nejen našim klientům, ale i zprostředkovatelům posyktujeme jedinečný servis. Prioritou společnosti je transparentnost investičního programu a nadstandardní odměňování zprostředkovatelů investiční služby.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je regulovaným subjektem a podléhá dohledu Národní banky Slovenska. Společnost podniká na základě povolení na poskytování investičních služeb, uděleného Národní bankou Slovenska, které najdete zde Od roku 2008 sme aktívnym členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a taktiež členom Americkej obchodnej komory.

Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).