Obchodování s finančními deriváty je zajímavé pro ty klienty, kteří chtějí využít pohybu v cenách komodit, světových měn, indexů či akcií, aniž by tato samotná podkladová aktiva vlastnili. To je výhodné zejména u těch aktiv, jejichž držení je pro každodenní finanční obchodování nepraktické. Dalším specifikem, které našim klientům nabízené deriváty umožňují, je použití finanční páky, tedy při nižším vkladu očekávat výrazně vyšší návratnost. S tím se však adekvátně pojí i riziko výrazně vyšší ztráty.

Pro informace o příležitostech a rizicích obchodování s deriváty, konkrétně s CFD (contracts for difference, tedy rozdílové smlouvy), navštivte naši specializovanou platformu InvestingFox. Pro praktické seznámení s obchodování CFD doporučujeme klientům vždy začít s Demo verzí.

 

 

V souladu s metodikou NBS je FINANČNÍM DERIVÁTEM nástroj, který současně splňuje tyto podmínky:

  1. a) jeho reálná hodnota se mění v závislosti na změně úrokové míry, ceně papíru, ceně komodity, kurzu cizích měn, cenovém indexu, úvěrovém hodnocení (ratingu) nebo úvěrovém indexu, nebo v závislosti na podobné proměnné,
  2. b) nevyžaduje počáteční čisté investice nebo vyžaduje počáteční čisté investice, které jsou nižší, než by vyžadovalo u jiných druhů finančních nástrojů, které podobně reagují na změny v úvěrových faktorech a tržních faktorech,
  3. c) je dohodnut a vyrovnán k budoucímu datu, přičemž doba od dohodnutí obchodu do jeho vyrovnání je delší než při spotové operaci.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Zájemce o investiční službu bere na vědomí, že pro zpracování výše uvedených osobních údajů společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. se sídlem Slavíčí údolí 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotřebuje souhlas, jelikož právní základ zpracování je uveden v § 13 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Další detaily v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů včetně práv dotčených osob, jsou uvedeny na internetové stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informace o zpracování a ochraně osobních údajů).