Informace podle zákona č. 566/2001 Sb. o cenných papírech a investičních službách

Společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je obchodníkem s cennými papíry, podle § 55 ods. 1 zákona č. 566/2001 Sb. o cenných papírech a investičních službách a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o cenných papírech) dne 30.10.2007 jí bylo uděleno rozhodnutím Národní banky Slovenska číslo OPK-2297/2007-PLP povolení pro poskytování investičních služeb ve smyslu §54 ods. 2 ve spojení s § 59 ods. 2 a 3 zákona o cenných papírech.


Informace podle MiFID, IFR a GDPR

Náklady spojené s nákupem ETF do pasivně spravovaných portfolií [PDF]

Ceník služeb CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. (01.07.2022) [PDF]

Informace k zadávání pokynů a o typech pokynů

Informace o finančních nástrojích a riziciích v souvislosti s finančními nástroji (23.08.2022) [PDF]

Informace pro klienty o Garančním fondu investicí (30.12.2010) [PDF]

Informace podle § 74b zákona č. 566/2001 Sb.

Investiční strategie pro investiční službu Řízení portfolia (03.01.2018)

Klíčové informace pro investory (Prvá penzíjná)

Odměna obchodníka a finančních agentů – veřejný úpis VINOHRADY HABSBURG a.s..[PDF]

Pět nejlepších míst výkonu (2.1.2023) [PDF]

Plná moc (15.12.2013) [PDF]

Pravidla řízení portfolií (11.4.2017) [PDF]

Pravidla vypracovávání a šíření investičních doporučení (17.08.2017) [PDF]

Přehled změn ve Všeobecných obchodních podmínkách účinných od 31.5.2017

Privacy Notice (Iinformace o zpracování a ochraně osobních údajů) [PDF]

Privacy Notice– Zprostředkovatelé

Reklamační řád (15.02.2019) [PDF]

Strategie provádění pokynů (27.02.2018) PDF

Souhrn analýz a závěrů (30.04.2018) [PDF]

Transparentnost mimoburzovních obchodů

Účetní závěrky

Všeobecné informace klientům nebo potencionálním klientům před poskytnutím služby (25.05.2018) [PDF]

Všeobecné obchodní podmínky (25.05.2019)

Vzor výpočtu poplatků

Zásady a změny kategorizace klientů (12.12.2008) [PDF]

Zásady zapojení do výkonu práv akcionářů [PDF]

Seznam míst výkonu (03.01.2018) [PDF]

Starší dokumentace

Upozornění pro klienty: Obchody nad 15 000 EUR

Upozornění pro klienty: Riziká spojená s investicemi vo finančních nástrojích


Informace ohledně rizik ESG

Informace o udržitelnosti podle nařízení (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací o udržitelnosti [PDF]

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).