Do portfolia jsou zařazované ETF fondy kopírující hlavní světové akciové a dluhopisové indexy, které jsou vybírány investičním výborem společnosti. Při pasivně spravované investici se jednotlivé finanční nástroje drží dlouhodobě, čímž odpadá pro investora povinnost platby daně z výnosu. Pasivně spravované fondy jsou z dlouhodobého hlediska (na základě historických výsledků) považované za jedny z nejvýkonnějších forem investování, překonávají dokonce i většinu aktivně spravovaných světových fondů. Výhodou pasivního investování je velká diverzifikace investice a nižší poplatky, které v kombinaci s osvobozením od daně mohou přinést pro investora zajímavé zhodnocení.

Dynamické portfolio 

Investiční strategie – ETF Dynamická 100 % 0 % EUR 

Investiční strategie – ETF Dynamická 90 % 10 % EUR

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat svoje peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je aspoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměrně vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Růstové portfolio

Investiční strategie – ETF Růstová 80 % 20 % EUR

Investiční strategie – ETF Růstová 70 % 30 % EUR

Strategie je určená pro investory, kteří jsou ochotní nést  nadprůměrné riziko. Upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při poměrně vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat svoje peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je aspoň 8 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při poměřně vyšší volatilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Vyvážené portfolio

Investiční strategie – ETF Vyvážená 60 % 40 % EUR

Investiční strategie – ETF Vyvážená 50 % 50 % EUR

IInvestiční strategie – ETF Vyvážená 40 % 60 % EUR

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při poměrně přiměřené úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měne EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je aspoň 5 let. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří očekávají přiměřený potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Konzervativní portfólio 

Investiční strategie – ETF Konzervativní 30 % 70 %

Investiční strategie – ETF Konzervativní 20 % 80 %

Investiční strategie – ETF Konzervativní 10 % 90 %

Investiční strategie – ETF Konzervativní 0 % 100 %

Strategie je určená pro investory, kteří jsou ochotní nést minimální riziko a nemusí mít zkušenosti s investováním. Upřednostňují jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu a mají zájem zhodncovat svoje peněžní prostředky v měně EUR. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž minimální investiční horizont je aspoň 3 roky a neočekávají vysoký potenciál zhodnocení. Investor s konzervativní strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

 

Upozornění! Všechny obchody s cennými papíry mohou vést jak k ziskům, tak i ke ztrátám. Údaje, které se týkají minulosti nejsou garancí budoucích výnosů. Investování v cizí měně může ovlivnit výnosy v důsledku měnových výkyvů. Daňový režim závisí na individuální situaci klienta a v budoucnosti se může změnit.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Zájemce o investiční službu bere na vědomí, že pro zpracování výše uvedených osobních údajů společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. se sídlem Slavíčí údolí 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotřebuje souhlas, jelikož právní základ zpracování je uveden v § 13 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Další detaily v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů včetně práv dotčených osob, jsou uvedeny na internetové stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informace o zpracování a ochraně osobních údajů).