CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., je silný obchodník s bohatými skúsenosťami na kapitálovom trhu. Dlhodobo zhodnocujeme prostriedky našich klientov a poskytujeme im dostupnejšie, kvalitnejšie, no najmä špecializované portfólio služieb.

Pre klientov, ktorí nemajú čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu, pripravili naši odborníci riešenie v podobe Riadených portfólií. Orientujeme sa na aktívnu správu portfólia s dosahovaním nadpriemerných výnosov.

Okrem Riadených portfólií poskytuje naša spoločnosť nákup a predaj akcií prostredníctvom prijímania pokynov klienta. Ponúkame priame obchodovanie na 22 burzách celej Európy a USA. Pravidelne monitorujeme najväčšie svetové primárne emisie akcií (IPO – Initial Public Offering) firiem naprieč všetkými sektormi a sprostredkúvame aj investovanie do podielových fondov.

Nielen našim klientom ale i sprostredkovateľom poskytujeme jedinečný servis. Prioritou spoločnosti je transparentnosť investičného programu a nadštandardné odmeňovanie sprostredkovateľov investičnej služby.
Jedným z produktov Capital Markets je aj InvestingFox.

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je regulovaným subjektom a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. Spoločnosť podniká na základe povolenia na poskytovanie investičných služieb, udeleného Národnou bankou Slovenska, ktoré nájdete tu. Od roku 2008 sme aktívnym členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi a taktiež členom Americkej obchodnej komory.

Minulé výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).