Do portfolia jsou zařazovány akcie s potenciálem zhodnocení přibližně 15 až 20 procent ročně, přičemž o alokaci do jednotlivých druhů finančních nástrojů rozhoduje na základě makroekonomických ukazatelů investiční výbor společnosti.

Do portfolia jsou následně takticky zařazovány akcie z jednotlivých odvětví, které podle názoru portfolio manažera nejlépe splňují očekávání z daného odvětví. V případě zhoršení výhledu vývoje ceny akcie mohou být jednotlivé tituly odprodané se stop-lossem i ve ztrátě.

Uvedené koláčové grafy představují přiměřenou alokaci pro daný typ strategie a jsou přehodnocovány Investičním výborem společnosti každé tři měsíce.

Spekulativní portfolio


Investiční strategie – EUR High risk

Investiční strategie – EUR High risk Hodnotová

Investiční strategie – USD High risk

Investiční strategie – USD High risk Hodnotová

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vysoké úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měne EUR a USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vysoké volatilitě. Investor se spekulativní strategií by měl dbát na dodržování investičního horizontu.

Dynamické portfolio

Optimálne portfólio - dynamické

Investiční strategie – EUR Dynamická

Investiční strategie – EUR Dynamická Hodnotová

Investiční strategie – USD Dynamická

Investiční strategie – USD Dynamická Hodnotová

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují dlouhodobé zhodnocování své investice při vyšší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR anebo USD. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, jejichž optimální investiční horizont je 5 let a očekávají vysoký potenciál zhodnocení při vyšší voaltilitě. Investor s dynamickou strategií by měl dbát na dodržení investičního horizontu.

Vyvážené portfolio

Optimálne portfólio - vyvážené

Investiční strategie – EUR Vyvážená

Investiční strategie – EUR Vyvážená Hodnotová

Investiční strategie – USD Vyvážená

Investiční strategie – USD Vyvážená Hodnotová

Strategie je určená pro investory, kteří upřednostňují střednědobé zhodnocování své investice při nižší úrovni rizika a mají zájem zhodnocovat své peněžní prostředky v měně EUR anebo USD. Strategie je vhodnou alternatiovou pro investory s optimálním investičním horizontem 3 roky, kteří očekávají průměrný potenciál zhodnocení při nižším riziku.

Konzervativní portfólio

Investiční strategie – EUR Konzervativní

Investiční strategie – EUR Konzervativní Hodnotová

Investiční strategie – USD Konzervativní

Investiční strategie – USD Konzervativní Hodnotová

Strategie je určená především pro investory upřednostňující jistotu návratnosti investovaných prostředků před výškou výnosu. Výnos na úrovni mírně nad úrokem z bankovních depozitů se dosahuje investováním do dluhopisů, peněžních fondů porovnatelných s podílovými fondy. Strategie je vhodnou alternativou pro investory, kteří zvažují uložit svoje peníze na kratší dobu, přičemž kladou důraz na bezpečnost investované částky.

S investiční službou řízení portfolia jsou spojené mnohé analýzy a modelové portfolio, které pravidelně vypracovává Investiční výbor společnosti.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Zájemce o investiční službu bere na vědomí, že pro zpracování výše uvedených osobních údajů společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. se sídlem Slavíčí údolí 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotřebuje souhlas, jelikož právní základ zpracování je uveden v § 13 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Další detaily v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů včetně práv dotčených osob, jsou uvedeny na internetové stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informace o zpracování a ochraně osobních údajů).