Do portfólia sú zaraďované ETF fondy kopírujúce hlavné svetové akciové a dlhopisové indexy, ktoré sú vyberané investičným výborom spoločnosti. Pri pasívne spravovanej investícii sa jednotlivé finančné nástroje držia dlhodobo (minimálne však 1 rok), čím odpadá pre investora povinnosť platby dane z výnosu vo výške 19%. Pasívne spravované fondy sú z dlhodobého hľadiska (na základe historických výsledkov) považované za jedny z najvýkonnejších foriem investovania, prekonávajú dokonca aj väčšinu aktívne spravovaných svetových fondov. Výhodou pasívneho investovania je veľká diverzifikácia investície a nižšie poplatky, ktoré v kombinácií s oslobodením od dane môžu priniesť pre investora zaujímavé zhodnotenie.

Dynamické portfólio 

ETF Dynamická investičná stratégia 100/0

ETF Dynamická investičná stratégia 90/10

ETF Dynamická investičná stratégia Herkules

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojich peňažných prostriedkov v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Rastové portfólio 

ETF Rastová investičná stratégia 80/20

ETF Rastová investičná stratégia 70/30

ETF Rastová investičná stratégia Technology 70/30

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri priemernej úrovni rizika v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont sú aspoň 3 roky. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Konzervatívne portfólio 

ETF Konzervatívna investičná stratégia 30/70

ETF Konzervatívna investičná stratégia 20/80

ETF Konzervatívna investičná stratégia 10/90

ETF Konzervatívna investičná stratégia 0/100

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť minimálne riziko. Uprednostňujú istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je aspoň 2 roky a neočakávajú vysoký potenciál zhodnotenia.

Upozornenie! Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti nie sú garanciou budúcich výnosov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).