Do portfólia sú zaraďované ETF fondy kopírujúce hlavné svetové akciové a dlhopisové indexy, ktoré sú vyberané investičným výborom spoločnosti. Pri pasívne spravovanej investícii sa jednotlivé finančné nástroje držia dlhodobo, čím odpadá pre investora povinnosť platby dane z výnosu. Pasívne spravované fondy sú z dlhodobého hľadiska (na základe historických výsledkov) považované za jedny z najvýkonnejších foriem investovania, prekonávajú dokonca aj väčšinu aktívne spravovaných svetových fondov. Výhodou pasívneho investovania je veľká diverzifikácia investície a nižšie poplatky, ktoré v kombinácií s oslobodením od dane môžu priniesť pre investora zaujímavé zhodnotenie.

Dynamické portfólio 

Investičná stratégia – ETF Dynamicka 100 % 0 % EUR 

Investičná stratégia – ETF Dynamicka 90 % 10 % EUR

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu. 

Rastové portfólio 

Investičná stratégia – ETF Rastová 80 % 20 % EUR

Investičná stratégia – ETF Rastová 70 % 30 % EUR

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť nadpriemerné riziko. Uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri pomerne vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 8 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri pomerne vysokej volatilite. Investor s rastovou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu. 

Vyvážené portfólio 

Investičná stratégia – ETF Vyvážená 60 % 40 % EUR

Investičná stratégia – ETF Vyvážená 50 % 50 % EUR

Investičná stratégia – ETF Vyvážená 40 % 60 % EUR

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri pomerne priemernej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je aspoň 5 rokov. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Konzervatívne portfólio 

Investičná stratégia – ETF Konzervativna 30 % 70 %

Investičná stratégia – ETF Konzervativna 20 % 80 %

Investičná stratégia – ETF Konzervativna 10 % 90 %

Investičná stratégia – ETF Konzervativna 0 % 100 %

Stratégia je určená pre investorov, ktorí sú ochotní niesť minimálne riziko a nemusia mať skúsenosti s investovaním. Uprednostňujú istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EUR. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých minimálny investičný horizont je aspoň 3 roky a neočakávajú vysoký potenciál zhodnotenia. Investor s konzervatívna stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu. 

Upozornenie! Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti nie sú garanciou budúcich výnosov. Investovanie v cudzej mene môže ovplyvniť výnosy v dôsledku menových výkyvov. Daňový režim závisí od individuálnej situácie klienta a v budúcnosti sa môže zmeniť.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Pribinova 6, Bratislava 811 09, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).