Investovanie do finančných nástrojov je spojené s rizikom a keďže hodnota investícií ako aj výnosy z nich môžu rásť aj klesať v závislosti od vývoja na domácich a medzinárodných finančných trhoch, nie je návratnosť počiatočnej investovanej čiastky zaručená. Hodnota investície a výnosy z nej môžu byť ďalej ovplyvňované aktuálnymi výmennými kurzami, vývojom úrokových sadzieb ako aj prípadnými ďalšími faktormi, ktoré ich môžu výrazne zvyšovať, ale aj znižovať. Za určitých okolností môže byť pre investorov obtiažne príslušné finančné nástroje realizovať alebo predať, prípadne získať z trhu hodnovernú informáciu o ich hodnote. Základ ako aj úroveň zdaňovania je rôzna v závislosti od príslušnej platnej právnej úpravy a môže sa meniť, pričom môže byť u každého klienta individuálna. Nie každý finančný nástroj je vhodný pre každého investora, niektoré nástroje vyžadujú zvýšené poznatky a skúsenosti v oblasti finančného trhu, aby bolo možné správne posúdiť ich podstatu a riziká z nich vyplývajúce. Doterajšie výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Contact us

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

The person interested in the investment service acknowledges that CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. with registered office at Pribinova 6, Bratislava 811 09, with registration number IČO: 36 853 054 does not need consent to process the above mentioned personal information, as the legal basis of processing is specified in section 13 paragraph 1 b) and c) of Act no. 18/2018 Coll. on the protection of personal data and on amendments to certain laws. Further details regarding the processing and protection of personal data, including the rights of data subjects, are available on the Broker's website www.capitalmarkets.com/en/about-us/licenses-regulations in the Privacy Notice.