Capital Markets, o.c.p. a.s. enables its clients to trade in more than twenty countries around the world using the Brokerage services. Brokerage constitutes the placing of clients’ orders to buy/sell securities for their own portfolio by phone. After receiving clients’ orders, they are immediately transmitted to the pertinent stock exchanges, where the orders are executed, or where they await execution in accordance with clients’ instructions. Telephone orders can be placed before and during trading hours set for particular stock exchanges. To cover the trading in twenty countries, telephone orders can be placed from 8:00 am to 10:00 pm CET.

 

 

Trading markets:

Belgium, Bulgaria, Czech Republic, France, Netherlands, Croatia, Canada, Hungary, Germany, Poland, Austria, Romania, Russia, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, Sweden, Italy, Turkey, USA, United Kingdom

If you are interested in our offer and want to know more about the Brokerage product, please leave us your contact information.

Contact us

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).