For clients who do not have time to monitor the stock market developments on daily basis, our experts have prepared a solution in the form of Portfolio Management. CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. provides its clients with the opportunity to invest in portfolios managed on the US and European stock markets.

During the first stage, clients decide whether they want to invest in US stock markets in USD, or in the largest European stock markets in EUR. Having selected the investment currency, clients are offered three types of managed portfolio: CLASSIC, VALUE and INDEX. The difference between the CLASSIC and VALUE, or INDEX portfolio is in the expected holding period of securities in the client’s portfolio. In the VALUE and INDEX portfolios, assets are held for a period exceeding one year, as a result of which the achieved profits are exempt from the income tax. The VALUE and INDEX portfolios are products with tax benefits from the state government.

In cases of CLASSIC and VALUE portfolios, potential clients are offered four distinct strategies, differing in the allocation of investment into higher-risk component – shares, and lower-risk component – bonds. The ratio between the individual components thus creates a High risk, Dynamic, Balanced and Conservative strategy.

Contact us

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).