We cooperate exclusively with companies that are transparent, and have a clear business model, structure, and effective leadership. Such companies raise capital for their business via public offering of their shares. Providing the offering is executed by means of prospectus approved by the National Bank, we place their shares on the market with help of our partner companies in the Slovak Republic by using authorized financial agents. In addition, we also cooperate with consulting companies that are capable of evaluating individual projects from business, analytical and economic perspective.

PUBLIC OFFERING OF VINOHRADY HABSBURG a.s. shares

THE STORY OF VINOHRADY HABSBURG a.s.

Contact us

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).