Pre klientov, ktorí nemajú čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu, pripravili naši odborníci riešenie v podobe riadených portfólií. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. poskytuje svojim klientom možnosť investovať do riadených portfólií na amerických a európskych akciových trhoch.

Klient sa v prvom kroku rozhodne, či chce investovať na amerických akciových trhoch v mene USD alebo investuje na najväčších európskych akciových trhoch v mene EUR. Po výbere investičnej meny sú klientovi ponúknuté tri druhy riadeného portfólia – riadené portfólio KLASIK, riadené portfólio HODNOTOVÉ a riadené portfólio INDEXOVÉ. Rozdielom medzi portfóliom Klasik a Hodnotovým, či Indexovým je predpokladaná doba držania cenných papierov v portfóliu klienta. V Hodnotovom a Indexovom portfóliu sú pozície držané dlhšiu dobu ako jeden rok, vďaka čomu sú dosiahnuté zisky oslobodené od dane z výnosu. Hodnotové a Indexové portfólio je zo strany štátu daňovo zvýhodnený produkt.

Pri portfóliách KLASIK a HODNOTOVOM ponúkame potenciálnym klientom štyri stratégie, ktoré sa líšia rozdelením investície klienta na rizikovejšiu zložku – akciovú a menej rizikovú časť – dlhopisovú. Pomocou pomerov medzi jednotlivými zložkami tak vzniknú High – Risk, Dynamická, Vyvážená a Konzervatívna stratégia.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).