Spolupracujeme výhradně se společnostmi, které jsou transparentní, mají jasný business model, strukturu a cílevědomé vedení. Takovéto společnosti získávají zdroje pro své podnikání prostřednictvím Veřejné nabídky svých akcií. V případě, že je tato nabídka realizovaná prostřednictvím schváleného prospektu Národní bankou, umisťujeme jejich akcie na trh prostřednictvím našich partnerských společností, a to v SR prostřednictvím licencovaných finančních agentů. Sekundárně spolupracujeme i s konzultačními společnostmi, které nám jednotlivé projekty dokážou businessově, analyticky a ekonomciky zhodnotit.

VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ VINOHRADY HABSBURG a.s.

PŘÍBĚH VINOHRADY HABSBURG a.s

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).