Spolupracujeme výhradně se společnostmi, které jsou transparentní, mají jasný business model, strukturu a cílevědomé vedení. Takovéto společnosti získávají zdroje pro své podnikání prostřednictvím Veřejné nabídky svých akcií. V případě, že je tato nabídka realizovaná prostřednictvím schváleného prospektu Národní bankou, umisťujeme jejich akcie na trh prostřednictvím našich partnerských společností, a to v SR prostřednictvím licencovaných finančních agentů. Sekundárně spolupracujeme i s konzultačními společnostmi, které nám jednotlivé projekty dokážou businessově, analyticky a ekonomciky zhodnotit.

VEŘEJNÁ NABÍDKA AKCIÍ VINOHRADY HABSBURG a.s.

PŘÍBĚH VINOHRADY HABSBURG a.s

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Zájemce o investiční službu bere na vědomí, že pro zpracování výše uvedených osobních údajů společnost CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. se sídlem Slavíčí údolí 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotřebuje souhlas, jelikož právní základ zpracování je uveden v § 13 odst. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně a doplnění některých zákonů. Další detaily v oblasti zpracování a ochrany osobních údajů včetně práv dotčených osob, jsou uvedeny na internetové stránce Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informace o zpracování a ochraně osobních údajů).