Do portfólia sú zaraďované akcie s potenciálom zhodnotenia približne 15 až 20 percent ročne, pričom o alokácii do jednotlivých druhov finančných nástrojov rozhoduje na základe makroekonomických ukazovateľov investičný výbor spoločnosti.

Do portfólia sú následne takticky zaraďované akcie z jednotlivých odvetví, ktoré podľa názoru portfólio manažéra najlepšie splnia očakávania z daného odvetvia. V prípade zhoršenia výhľadu vývoja ceny akcie môžu byť jednotlivé tituly odpredané so stop-lossom aj v strate.

Uvedené koláčové grafy predstavujú priemernú alokáciu pre daný typ stratégie a sú prehodnocované Investičným výborom spoločnosti každé tri mesiace.

Špekulatívne portfólio


Investičná stratégia – EUR High risk

Investičná stratégia – EUR High risk Hodnotová

Investičná stratégia – USD High risk

Investičná stratégia – USD High risk Hodnotová

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vysokej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO a USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vysokej volatilite. Investor so špekulatívnou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Dynamické portfólio

Optimálne portfólio - dynamické

Investičná stratégia – EUR Dynamická

Investičná stratégia – EUR Dynamická Hodnotová

Investičná stratégia – USD Dynamická

Investičné stratégia – USD Dynamická Hodnotová

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú dlhodobé zhodnocovanie svojej investície pri vyššej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorých optimálny investičný horizont je 5 rokov a očakávajú vysoký potenciál zhodnotenia pri vyššej volatilite. Investor s dynamickou stratégiou by mal dbať na dodržanie investičného horizontu.

Vyvážené portfólio

Optimálne portfólio - vyvážené

Investičná stratégia – EUR Vyvážená

Investičná stratégia – EUR Vyvážená Hodnotová

Investičná stratégia – USD Vyvážená

Investičná stratégia – USD Vyvážená Hodnotová

Stratégia je určená pre investorov, ktorí uprednostňujú strednodobé zhodnocovanie svojej investície pri nižšej úrovni rizika a majú záujem zhodnocovať svoje peňažné prostriedky v mene EURO alebo USD. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov s optimálnym investičným horizontom 3 roky, ktorí očakávajú priemerný potenciál zhodnotenia pri nižšom riziku.

Konzervatívne portfólio

Investičná stratégia – EUR Konzervatívna

Investičná stratégia – EUR Konzervatívna Hodnotová

Investičná stratégia – USD Konzervatívna

Investičná stratégia – USD Konzervatívna Hodnotová

Stratégia je určená predovšetkým pre investorov uprednostňujúcich istotu návratnosti investovaných prostriedkov pred výškou výnosu. Výnos na úrovni mierne nad úrokom z bankových depozitov sa dosahuje investovaním do dlhopisov, peňažných fondov porovnateľných s podielovými fondmi. Stratégia je vhodnou alternatívou pre investorov, ktorí zvažujú uložiť svoje peniaze na kratšiu dobu, pričom kladú dôraz na bezpečnosť investovanej čiastky.

S investičnou službou riadenie portfólia sú spojené mnohé analýzy a modelové portfólio, ktoré pravidelne vypracováva Investičný výbor spoločnosti.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).