Hľadajte s nami investičné príležitosti

Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., pôsobí na trhu už viac ako 14 rokov a je regulovaným subjektom podliehajúcim dohľadu Národnej banky Slovenska.
Naša spoločnosť úspešne prevádzkuje medzinárodnú investičnú platformu MNYMAN, ktorá slúži na online nakupovanie investičných produktov. Ponúkame Vám možnosť stať sa naším klientom a naplno využívať všetky benefity tejto platformy, alebo sa môžete stať naším partnerom a spolupracovať s nami pri propagácii a rozvoji MNYMANa, za čo Vás nadštandardne odmeníme.

Ak sa chcete stať našim klientom alebo partnerom,
zanechajte nám svoj kontakt:

Ďakujeme za záujem! Čoskoro sa vám ozveme Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Flash news

Nové objednávky priemyselných tovarov dlhodobej spotreby v USA v auguste nečakane medzimesačne vzrástli o 0,2 %.

Bankové úvery domácnostiam v eurozóne v auguste medziročne vzrástli o 1 %, čo je najnižšie tempo rastu od augusta 2015.

Mesačný ukazovateľ indexu spotrebiteľských cien (CPI) v Austrálii vzrástol za rok do augusta o 5,2 %, čo predstavuje zrýchlenie oproti júlovému nárastu o 4,9 %.

Stavebné povolenia v Spojených štátoch vzrástli v auguste 2023 o 6,8 % na sezónne upravenú ročnú mieru 1,541 milióna, čo je najvyššia úroveň od októbra 2022 oproti predbežnému odhadu 1,543 milióna, ukázali revidované údaje.

Výnosy 5-ročných dlhopisov Nemecka boli v utorok 26. septembra podľa mimoburzových medzibankových kotácií výnosov pre túto splatnosť štátnych dlhopisov na úrovni 2,74 %.

Jadrová inflácie v Japonsku v auguste zostala na 3,3 % nárast oproti predchádzajúcemu mesiacu.

Mesačná bilancia maloobchodných tržieb podľa Konfederácie britského priemyslu sa oproti predchádzajúcemu mesiacu zvýšila o 30 bodov a v septembri 2023 dosiahla -14 bodov v porovnaní s viac ako dvojročným minimom -44 bodov v auguste.

Výrobné ceny v Španielsku sa v auguste 2023 oproti predchádzajúcemu roku znížili o rekordných 10 % po revízii nahor o 8,6 % v predchádzajúcom mesiaci, čo znamenalo šiesty mesiac deflácie výrobcov po sebe.

Ukazovateľ podnikateľskej klímy Ifo pre Nemecko sa v septembri 2023 znížil na 85,7 bodu, čo je o niečo menej ako augustová revidovaná hodnota 85,8 bodu, ale prevyšuje trhový konsenzus 85,2 bodu.

Index ISM PMI vo výrobnom sektore sa v auguste 2023 zvýšil na 47,6 bodu z 46,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci, čím mierne prekročil trhový konsenzus na úrovni 47,0 bodu.

Obchodujeme celosvetovo

Ponúkame priame obchodovanie s akciami na 22 burzách celej Európy a USA

Zistiť viac

Pre tých klientov, ktorí nemajú čas sledovať vývoj na akciovom trhu, spravujú naši odborníci Riadené portfóliá.

Zistiť viac

Pravidelne monitorujeme najväčšie svetové primárne emisie akcií (IPO) firiem naprieč všetkými sektormi.

Zistiť viac

Sprostredkovávame nákup a predaj viac ako 1000 podielových fondov popredných svetových správcovských spoločností.

Zistiť viac

Prinášame našim klientom lokálne investičné príbehy

Spolupracujeme so slovenskými a českými emitentami, ktorí prinášajú investorom úspešné developerské a private equity projekty.

Umiestňujeme verejné a neverejné emisie korporátnych dlhopisov.

Zistiť viac

Aranžujeme a umiestňujeme verejné ponuky akcií etablovaných lokálnych firiem alebo start-upov.

Zistiť viac

Zabezpečujeme servis v oblasti podnikových financií.

Zistiť viac

Obchodujte s nami

Staňte sa našim klientom, alebo obchodným partnerom a zanechajte nám svoj kontakt:

Ďakujeme za správu! Čoskoro sa vám ozveme Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).

Cena je to, čo zaplatíš.
Hodnota je to, čo dostaneš.
Warren Buffet

Partneri:

Obchodujeme celosvetovo