O nás

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s., je silný obchodník s bohatými skúsenosťami na kapitálovom trhu. Dlhodobo zhodnocuje prostriedky svojich klientov a poskytuje im dostupnejšie, kvalitnejšie, no najmä špecializované portfólio služieb. 

Pre klientov, ktorí nemajú čas dennodenne sledovať vývoj na akciovom trhu, pripravili odborníci našej spoločnosti riešenie v podobe Riadených portfólií. Orientuje sa na aktívnu správu portfólia s dosahovaním nadpriemerných výnosov. Na dolárových portfóliách dokázala spoločnosť zhodnotiť vklady svojich aktívnych klientov o 8,34 % p.a.* k 31.12.2014. Je to časovo vážený priemer čistého výnosu všetkých aktívnych klientov v portfólio manažmente na USD portfóliách od ich vzniku.

Okrem Riadených portfólií naša spoločnosť svojím klientom, ktorými sú fyzické, ale aj právnické osoby, poskytuje nákup a predaj akcií prostredníctvom prijímania pokynov klienta. Ponúka obchodovanie na 22 burzách celej západnej, strednej a východnej Európy a USA. Orientuje sa aj na účasť v prvých verejných ponukách akcií spoločností (IPO – Initial Public Offering). Spoločnosť sprostredkúva možnosť investovať aj do podielových fondov. 

Poskytuje jedinečný servis klientom a sprostredkovateľom. Prioritou spoločnosti je transparentnosť investičného programu a nadštandardné odmeňovanie sprostredkovateľov investičnej služby. CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je regulovaným subjektom a podlieha dohľadu Národnej banky Slovenska. 

Od svojho vzniku je naša spoločnosť členom Americkej obchodnej komory v Slovenskej republike a má udelené povolenie na poskytovania investičných služieb Národnou bankou Slovenska, ktoré nájdete tu. Od roku 2008 je aktívnym členom Asociácie obchodníkov s cennými papiermi.

*Minulé výnosy nie sú zárukou budúcich výnosov.

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News