CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. podporuje mladé lyžiarske talenty

ŠK UNI KOŠICE vznikol v máji roku 2011 ako športový klub zameraný na vyhľadávanie a výchovu nových lyžiarskych talentov. V klube vyrástlo veľa úspešných lyžiarov, pretekárov ale aj reprezentantov SR. Spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. sa stala v roku 2017 generálnym partnerom klubu.

Viac o ŠK UNI KOŠICE TU

 

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).