31.3.2023    14:30
Osobné príjmy v Spojených štátoch vzrástli vo februári 2023 oproti predchádzajúcemu mesiacu o 0,3 % a osobné výdavky vzrástli o 0,2 % mierne pod trhové očakávania.
31.3.2023    12:00
Podľa predbežného odhadu sa miera inflácie spotrebiteľských cien v eurozóne v marci 2023 medziročne znížila na 6,9 %, čo je najnižšia úroveň od februára 2022 a mierne pod trhovým konsenzom 7,1 %.
31.3.2023    10:00
Miera nezamestnanosti v Japonsku vo februári 2023 nečakane dosiahla 2,6 %, pričom januárový údaj a trhové prognózy hovorili o 2,4 %. Išlo o najvyšší údaj od októbra minulého roka, keďže počet nezamestnaných sa zvýšil o 130 tisíc na 1,80 milióna, zatiaľ čo zamestnanosť klesla o 300 tisíc na 67,14 milióna.
30.3.2023    15:00
Miera nezamestnanosti v Taliansku bola vo februári 2023 na úrovni 8 %, rovnako ako v predchádzajúcom mesiaci a pod očakávaniami trhu 7,9 %.
30.3.2023    12:00
Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, vzrástol oproti predchádzajúcemu týždňu o 7 000 na 198 000 v týždni končiacom sa 25. marca.
30.3.2023    09:00
Inflácia spotrebiteľských cien v Nemecku sa v marci 2023 medziročne znížila na 7,4 % z 8,7 %.
29.3.2023    15:00
Predaje domov v USA vo februári 2023 medzimesačne vzrástli o 0,8 % a dosiahli najvyššiu úroveň od augusta. Predaje rástli tretí mesiac po sebe.
29.3.2023    09:00
Spotrebiteľská dôvera vo Francúzsku v marci 2023 mierne klesla z februárových 82 bodov na 81 bodov, čo bolo v súlade s očakávaniami trhu.
29.3.2023    08:00
Nemecký indikátor spotrebiteľskej klímy GfK sa v apríli 2023 zvýšil už šiesty mesiac po sebe na -29,5, čo je najvyššia hodnota od júla. Hlavným faktorom boli príjmové očakávania.
28.3.2023    15:00
Index cien domov v 20 mestách v USA S&P CoreLogic Case-Shiller v januári 2023 medziročne vzrástol o 2,5 %, čo je najmenší nárast od novembra 2019 po decembrovom náraste o 4,6 % a v súlade s trhovými prognózami.

Tieto informácie nesmú byť chápané ako investičné poradenstvo. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti nie sú garanciou budúcich výnosov. Zdroj informácií: Bloomberg