25.9.2023    14:00

Výrobné ceny v Španielsku sa v auguste 2023 oproti predchádzajúcemu roku znížili o rekordných 10 % po revízii nahor o 8,6 % v predchádzajúcom mesiaci, čo znamenalo šiesty mesiac deflácie výrobcov po sebe.

25.9.2023    12:00

Ukazovateľ podnikateľskej klímy Ifo pre Nemecko sa v septembri 2023 znížil na 85,7 bodu, čo je o niečo menej ako augustová revidovaná hodnota 85,8 bodu, ale prevyšuje trhový konsenzus 85,2 bodu.

22.9.2023    16:00

Index ISM PMI vo výrobnom sektore sa v auguste 2023 zvýšil na 47,6 bodu z 46,4 bodu v predchádzajúcom mesiaci, čím mierne prekročil trhový konsenzus na úrovni 47,0 bodu.

22.9.2023    12:00

Maloobchodné tržby v Spojenom kráľovstve v auguste oproti predchádzajúcemu mesiacu vzrástli o 0,4 % a čiastočne sa zotavili z júlového poklesu o 1,1 %.

22.9.2023    10:00

Ročná miera inflácie v Japonsku sa v auguste znížila na 3,2 % z 3,3 % v predchádzajúcom mesiaci a jadrová inflácia vzrástla na 3,1 %.

21.9.2023    15:00

Počet Američanov, ktorí požiadali o podporu v nezamestnanosti, klesol v týždni končiacom 16. septembra o 20 000 na 201 000, čo je najmenej od konca januára a výrazne pod trhovými očakávaniami 225 000.

21.9.2023    13:30

Bank of England 21. septembra ponechala svoju základnú úrokovú sadzbu na úrovni 5,25 %, čím udržala náklady na prijaté úvery na najvyššej úrovni od roku 2008.

21.9.2023    10:00

Ekonomika Nového Zélandu sa za tri mesiace do júna 2023 medzikvartálne posunula o 0,9 % po tom, ako v predchádzajúcom období zaznamenala pokles.

20.9.2023    16:00

Priemerná zmluvná úroková sadzba 30-ročných hypotekárnych úverov s pevnou úrokovou sadzbou a zodpovedajúcim zostatkom (726 200 USD alebo menej) v USA v týždni končiacom 15. septembra 2023 vzrástla o 4 bázické body na 7,31 %.

20.9.2023    12:00

Inflácia spotrebiteľských cien v Spojenom kráľovstve sa v auguste znížila na 6,7 % zo 6,8 % v predchádzajúcom mesiaci.

Tieto informácie nesmú byť chápané ako investičné poradenstvo. Všetky obchody s cennými papiermi môžu viesť ako k ziskom, tak i k stratám. Údaje, ktoré sa týkajú minulosti nie sú garanciou budúcich výnosov. Zdroj informácií: Bloomberg