Misia:

Našim poslaním je kombináciou odborného personálu, bezpečnej IT infraštruktúry a inovatívneho prístupu vytvárať také portfólio produktov a služieb, ktoré zhodnocuje kapitál našich klientov a poskytuje komfortné a transparentné riešenia pre našich partnerov.

Vízia:

Chceme vybudovať medzinárodne silného obchodníka s cennými papiermi, ktorý bude svojim klientom poskytovať dostupnejšie, stále kvalitnejšie, no najmä špecializované portfólio finančných služieb.

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).