Kontaktné informácie

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
EUROVEA - CENTRAL 2
Pribinova 6,
811 09 Bratislava

E-mail: email

Tel: +421 2 2070 6880 (Recepcia)
Fax: +421 2 2078 8001

Bezplatné linky na prijímanie pokynov k nákupu/predaju cenných papierov zo SR:

0800 700 222
0800 700 333

Telefónne linky na prijímanie pokynov k nákupu/predaju cennych papierov zo zahraničia:

+421 906 061 111 

+421 233 325 108

Čísla bankových účtov pre slovenských klientov

Čísla bankových účtov pre českých klientov

Obchodník s cennými papíry Štvrtok
17. Januára 2019
News