Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).

Kontaktné informácie

CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.
Slávičie údolie 106,
811 02 Bratislava - mestská časť Staré mesto

Tel. č.: +421 2 2070 6880 (Recepcia)

IČO: 36853054
Obchodný register: Mestského súdu Bratislava III
Oddiel: Sa
Vložka číslo: 4295/B
Bezplatné linky na prijímanie pokynov k nákupu/predaju cenných papierov zo SR:
0800 700 222
0800 700 333
Telefónne linky na prijímanie pokynov k nákupu/predaju cenných papierov zo zahraničia:
+421 233 325 108