“Hľadáme obchodných partnerov, ktorí dokážu intenzívne spolupracovať pri získavaní zdrojov pre tuzemské ako aj zahraničné projekty. Naše produktové portfólio je jedno z najširších portfólií všetkých obchodníkov s cennými papiermi s cieľom diverzifikovať klientovi investičné riziko a sprostredkovateľom ponúknuť trhovú výhodu. U nás získate najvyššie provízie na trhu, pričom si ctíme hierarchiu vo vašich spoločnostiach.”

 

 

 

 

Kontaktujte nás

Vaša správa bola úspešne odoslaná Nastala chyba! Skúste prosím neskôr Vyplňte potrebné polia

Záujemca o investičnú službu berie na vedomie, že na spracúvanie vyššie uvedených osobných údajov spoločnosť CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. so sídlom Slávičie údolie 106, 811 02 Bratislava, IČO: 36 853 054 nepotrebuje súhlas, nakoľko právny základ spracúvania je uvedený v § 13 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ďalšie detaily v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov vrátane práv dotknutých osôb, sú uvedené na internetovej stránke Obchodníka www.capitalmarkets.sk/o-nas/licencie-a-regulacie/ v dokumente Privacy Notice (Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov).

Nakoľko sa ochrana osobných údajov nevzťahuje na právnické osoby (vrátane živnostníkov), Vaše údaje budú chránené výhradne obchodným tajomstvom spoločnosti.