Aktuálne ocenenie akcií je najvyššie v histórii, a zároveň dlhopisová krivka naznačuje blížiacu sa recesiu. Faktory, ktoré odďaľujú recesiu, a tým aj pokles akcií, sú nízka inflácia a uvoľnená monetárna politika,“ naznačuje Martin Krištof, analytik spoločnosti Capital Markets, a dodáva, že na druhej strane centrálne banky vytvorili kvantitatívnym uvoľňovaním pôdu pre rýchly rast inflácie a navyše prejavili ochotu zvyšovať úrokové sadzby.