Adam Trňan, analytik spoločnosti Capital Markets: \“Momentálne je približne každé štvrté novovytvorené miesto na trhu práce obsadené zahraničným pracovníkom. Je to spôsobené štruktúrou nezamestnaných na Slovensku. Vzhľadom na aktuálny stav však nie je možné obsadzovať pozície len Slovákmi, inak by bol problém pre podniky na západe z dôvodu nedostatočnej kapacity potrebnej pracovnej sily.