Peter Goliáš, INEKO

Skôr nie, vzhľadom na horší výhľad rastu ekonomiky a tiež na pokles
pravdepodobnosti, že pri moci budú politici ochotní robiť nepopulárne
opatrenia potrebné na znižovanie deficitu.

Marek Gábriš, ČSOB

Vstupujeme pravdepodobne do ďalšieho kola ekonomických turbulencií a nedá sa teda vylúčiť, že nám začnú
unikať pôvodne stanovené ciele. Takže kľúčové bude, či sa nájde ochota
a akcieschopnosť na novovzniknutý stav reagovať a prijímať potrebné
korekcie – ak to bude potrebné.

Vladimír Gešperík, Capital Markets

Je takmer isté, že sa to nesplní, pretože voľby budú v marci a
pôjde sa na rozpočtové provizórium do mája. S veľkou pravdepodobnosťou
bude po voľbách pri moci garnitúra, ktorej deficit 3,8 percenta nie je
cieľom.

Eduard Hagara, ING

Zhoršujúci sa výhľad na ekonomický rast indikuje potrebu
dodatočných úprav v rozpočte (až do výšky 650 miliónov eur podľa našich
predpokladov), na ktorých sa bude dať po páde vlády oveľa ťažšie
dohodnúť. Predpokladám, že rozpočtový cieľ v budúcom roku Slovensko nenaplní.

Vladimír Vaňo, Volksbank

Túto otázku treba v prvom
rade položiť parlamentným stranám. To, ako sa bude vyvíjať deficit
verejných financií Slovenska v budúcom roku, bude závisieť od nich. Bez
ohľadu na aktuálnu politickú situáciu aj naďalej platí, že prvoradou
hospodárskou prioritou Slovenska musí byť pokračovanie v rozpočtovej
konsolidácii, ako bola naplánovaná vládou Ivety Radičovej.

Mária Valachyová, Slovenská sporiteľňa

Predčasné voľby znamenajú riziko, že sa plánovaný deficit
nenaplní. Pre trhy je kľúčové, aby sa ku konsolidácii prihlásila a aj ju
dodržiavala akákoľvek vláda. Investori sú v čase
dlhovej krízy citliví na akékoľvek odchýlky od plánovaných rozpočtov a
je v záujme Slovenska, aby si aj naďalej požičiavalo na trhoch za
priaznivé úroky a udržalo si svoj rating.

Radovan Ďurana, INESS

Riziko spomaleného rastu daňových príjmov v budúcom roku je
prítomné. Dá sa tiež očakávať, že vplyvom politickej situácie sa
zastavia mnohé procesy, ktoré by mohli viesť k plánovaným úsporám. Plánovaný deficit je dosiahnuteľný, ale bude hlavne v rukách novej vlády.