\“Zavedenie eura pomohlo spoločnostiKPMG na Slovensku zjednodušiť a uľahčiť prácu v niektorých činnostiach
ako plánovanie, platby do zahraničia, alebo v tom, že nestrácame čas nad
hedžingom.\“

Jozef Bačé, hovorca, Kia Motors Slovakia

\“Euro znamená pre našu spoločnosť
stabilitu pri podnikaní v Európe. Dodávame automobily do všetkých
európskych krajín. Väčšina odberateľských, ale aj dodávateľských
kontraktov je v euro mene, čo nám pomáha eliminovať kurzové riziká.\“

Marcel Veršovský, riaditeľ ľudských zdrojov, YIT Reding

\“Otázka zavedenia eura v roku 2009 bola pre našu spoločnosť viac-menej iba administratívna záležitosť, nejaké konkrétne výhody či nevýhody v tom nevidíme.\“

Vladimír Gešperík, predseda predstavenstva, Capital Markets

\“Samotný
fakt, že pri každej investícii prichádzalo ku konverzii, predražovalo
celý proces pre investorov. Menové riziko a volatilita na forexových
trhoch tiež predstavovali veľkú neznámu, a tak bolo nutné zaisťovanie,
čo robilo celý proces náročnejším. Podobne presun prostriedkov medzi
účtami v rámci EÚ bol časovo, ale aj nákladovo náročnejší. Zavedenie
eura aj preto znamenalo pre našu spoločnosť takmer samé plusy.\“

Juraj Jurčík, námestník pre financie, Generali Poisťovňa

\“Zavedenie
eura našej poisťovni pomohlo. Priamo tak, že sa znížili transakčné
náklady, odstránilo kurzové riziko a zjednodušil prístup na finančné
trhy. Ešte dôležitejší je nepriamy vplyv, prostredníctvom pozitívneho
vývoja hospodárstva, stability a podpory hospodárskeho rastu.\“

Peter Hós, generálny riaditeľ, Zin

\“Euro
nám pomohlo v tom, že nemusíme robiť menové konverzie – nemusíme
nakupovať v dolároch, počítame len v eurách. Ďalšou výhodou je, že
nemáme kurzové zisky ani straty, pričom obe kategórie boli pre firmu
negatívne, pretože zisk sme museli zdaniť a strat nám znižovala
hospodársky výsledok. Ušetrili sme tým zhruba osemtisíc eur ročne.
Urýchlili sa tiež medzibankové transakcie v rámci EÚ, čo je pre nás
veľmi dôležité.\“

RED