V dnešnej dobe si mnoho ľudí neuvedomuje základnú ekonomickú poučku: \“Nie je to z láskavosti mäsiara alebo pekára, že dostaneme na stôl večeru, ale je to preto, lebo mäsiar a pekár sledujú svoj vlastný záujem.\“ A boli to teórie Adama Smitha, ktoré ovplyvnili aj mňa.

\"\"

Práve spomínaná chamtivosť a tzv. self-interest sú hlavnými motívmi ľudského konania. V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, platí: \“Greed is good.\“ Podniky nerobia svoju činnosť preto, aby pomohli spoločnosti alebo zamestnávali ľudí, ale preto, lebo sledujú jediný motív a tým je samozrejme ich vlastný zisk. A rovnaké správanie nájdeme aj u každého jednotlivca. Nechcem a ani netúžim po filozofovaní ohľadom sebectva a kde je optimálna miera vlastného záujmu, to musí zistiť každý človek sám, ale tento morálny princíp ženie ekonomiku napred.

Veď aj toľko ospevovaná neviditeľná ruka trhu, podľa ktorej každý jedinec maximalizuje svoje výnosy a tým maximalizuje aj výnosy celej spoločnosti (bez potreby regulácie a štátnych zásahov) hovorí jasnou rečou. Väčšinou pri tom ani nie je v jeho záujme podporovať výnos celej spoločnosti a ani nevie, ako veľmi ho podporuje. Myslí len na svoje potreby a svoje dobro.

Aj známe Paretovo optimum, ktoré nepriamo vychádza z princípov Adama Smitha, poukazuje na to, že vzácne zdroje majú byť alokované tak, aby jeden jedinec nemohol získavať na úkor druhého. Ak by bolo zachované Paretovo pravidlo, ekonomika by fungovala na 100% svojho potenciálu, pretože už by nedokázala vyprodukovať viac statkov a služieb z existujúcich zdrojov. V reálnej ekonomike nedosiahnuteľné, no ako teoretický základ pekná myšlienka. 

Teórie a myšlienky Adama Smitha vyústili do konceptu slobodného trhu, kde sú ceny slobodne stanovované kupujúcim a predávajúcim na základe ponuky a dopytu a neexistujú žiadne štátne intervencie, zásahy a ani monopoly. Obľúbený francúzsky výraz laissez-faire je však dnes skôr iba snom liberálnych ekonómov, ako skutočnosťou. V každom prípade by však posolstvo Adama Smitha malo byť jasné: „Buď sebec, ale mysli aj na druhých.“