Prekliate počasie
Cena vanilky začala prudšie rásť už na prelome rokov 2012 a 2013. Madagaskaru, na ktorom sa dopestuje 80 percent ročnej produkcie tejto komodity, sa vtedy darilo a úroda bola v predošlých rokoch stabilná. To vytvorilo priestor pre ekonomických špekulantov a podnikavcov. „Začalo dochádzať k čoraz väčšiemu špekulatívnemu zhromažďovaniu vanilkových strukov lokálnymi výkupcami,“ tvrdí Matej Krajčovič, analytik spoločnosti Capital Markets. Ich cieľom bolo vyhnať cenu komodity nahor. A podarilo sa. Kilogram koreniny sa do roku 2015 dostal nad hranicu 100 dolárov.