Adam Trňan, analytik spoločnosti Capital Markets \“1. Vyššie ceny si Slováci mohli všimnúť najmä na čerpacích staniciach, kde tieto ceny vzrástli pomerne rýchlo vzhľadom na obmedzenie ťažby OPECom (asi o 10 percent). Rast cien palív mal teda významný podiel na náraste celkovej inflácie v posledných mesiacoch. Okrem toho taktiež začínajú mierne rásť aj ceny potravín, ktoré dlhší čas klesali prípadne stagnovali preto by to pre spotrebiteľov nemalo byť až také prekvapenie. Navýšenie cien v priemere však nebude vôbec výrazné preto dopad na vnímanie Slovákov by nemal veľký pričom tí, ktorí netankujú si takýto rast cien ani nemusia všimnúť.

2. Samozrejme ceny tovarov v maloobchodoch už našli svoje dno a dá sa očakávať, že aj vďaka rastúcej zamestnanosti a dopytu budú ceny rásť aj v budúcnosti. Za celý rok 2017 by mala inflácia však dosiahnuť podľa MF SR len 1,1 percenta čo je stále približne polovičné číslo ako želanie ECB, ktorá by si ju priala tesne pod 2 percentami. Potraviny by mali rásť o 1,5 percenta , čo vzhľadom na 2 roky poklesu a nízkej základni je očakávané. Aj preto sa očakáva, že v roku 2018 rast cien potravín opäť spomalí a to na 1,3 percenta pričom celková inflácia zrýchli na 1,7percenta.

 3. Určite nedôjde k poklesu životnej úrovne skôr naopak, dlho trvajúcim poklesom cien by sa mohla ohroziť produkcia firiem, mohli by sa kopiť problémy krajín s vyššími dlhmi, spotrebitelia by časom mohli začať obmedzovať nákupy. Na druhej strane je pravda, že dôjde k nižšiemu rastu reálnych miezd z ktorých niečo ukrojí inflácia avšak rast nominálnych miest by mal naďalej akcelerovať. Pozitívny bude najmä lepší výber daní spôsobený rýchlejším rastom nominálnych miezd.\“