Možnostíinvestovania je v súčasnosti mnoho, nie všetky sa využívajú. Obavy zo
znehodnotenia svojich úspor bránia ľuďom investovať. Na to, aby ste svoje
peniaze zhodnocovali, však nemusíte byť profesionál. \“Ideálna investícia
zrejme neexistuje. Hľadanie tých správnych možností investovania je len o
hľadaní akéhosi kompromisu a voľbe vlastných preferencií v investičnom
trojuholníku výnos – riziko – likvidita,\“ povedal pre Next Future Miroslav Blahušiak, analytik Capital Markets o.c.p.