Tento týždeň najľudnatejšia krajina sveta zverejňovala výsledky svojho
ekonomického progresu, ktoré sú najnižšie od roku 1990 a po prvýkrát za tri
roky vyšli horšie, ako analytici očakávali. Dlhoočakávané čísla zverejňovala
Čína včera v noci a išlo o tieto makrodáta: HDP, priemyselnú produkciu,
maloobchodné tržby a investície do fixných aktív. Ani jedno nedosiahlo
očakávania analytikov, a napriek tomu sa nielen čínsky index, ale aj komodity
ako ropa a meď dostali do pozitívneho teritória. Dôvodom je veľká
pravdepodobnosť, že čínska vláda opäť vstúpi na trhy prostredníctvom štátom
riadených fondov a nákupom na kapitálovom trhu, prípadným znížením sadzieb,
znížením bankových povinných minimálnych rezerv a zvýšením štátneho deficitu na
tento rok.
Toto sú pravdepodobne nástroje, ku ktorým sa Čína uchýli. Čínski zákonodarcovia
stoja pred dôležitou voľbou. Buď sa pustia do podporovania tradičného
priemyselného sektora závislého od uhlia, medi, ocele a ropy, alebo aktuálne
silnejšieho sektora služieb, ktorý sa podieľal 50,5 percenta na tvorbe
súčasného ekonomického rastu.
Či si vyberú ten, alebo ten, ďalšiemu uvoľneniu sa nevyhnú, čo však škodí
tamojšej mene s následným tlakom na ďalší kapitálový odlev. Aj napriek jemnému
oslabeniu offshore jüanu sa trhy aktuálne nevenujú tomuto faktu a v súčasných
dňoch sa trhy spoliehajú skôr na formu monetárneho uvoľnenia, čo povzbudzuje
býčí apetít.