Posledné americké non-farm payrolls, teda počet
novovytvorených pracovných miest v ekonomike, s výnimkou poľnohospodárstva
a štátnej správy, boli znova prekvapujúco silné. Po biednom výsledku za
máj, keď analytici očakávali 160 tisíc novovytvorených pracovných miest
a bolo ich len 38 tisíc, zaznamenal americký trh práce dva silné mesiace,
pridávajúc 22 tisíc v júni a 255 tisíc v júli, pričom očakávania
sa hýbali približne okolo 180 tisíc na oba mesiace. Okrem toho nečakane vzrástla
aj miera participácie, aj keď len jemne, z 62.7% na 62.8%. Najdôležitejší
ukazovateľ pre Janet Yellenovú, guvernérku amerického Fedu, rast miezd,
dosiahol na mesačnej báze nárast až o 0.3%, pri očakávaniach na úrovni
0.2% a minulo mesačnému výsledku 0.1%. To by mohlo viesť k nárastu
inflácie, s čím rátajú aj trhy, ktoré výsledky trhu práce zarátali do
svojich odhadov na pravdepodobnosť decembrového rate hikeu, teda zvýšenia
úrokových sadzieb. Trhy momentálne vidia šancu na rate hike v poslednom
mesiaci v roku na 47%, rátajúc s faktom, že Federal Reserve nezvýši
úrokové sadzby pred prezidentskými voľbami, ktoré sa konajú v novembri. Aj
keď do decembra sa môže všetko zmeniť, veď si len spomeňme ako nás na začiatku
roka Fed presviedčal o 4och rate hikoch za rok, pravdepodobnosť zvýšenia
sadzieb v decembri výrazne vzrástla.