Spoločná energetická únia v rámci Európy by mohla pomôcť všetkým
krajinám starého kontinentu. Včera túto jednotnú politiku predstavila
Európska komisia a sľubuje si od nej, že prispeje k vyriešeniu hlavných
problémov hospodárstva celej EÚ. Odborníci s takýmito krokmi súhlasia.

Lepšia konkurencieschopnosť

Ako povedal tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták,
slovenské firmy už dlhodobo upozorňujú na viacero problémov v
energetike, pričom za najdôležitejší považujú ceny elektrickej energie
pre priemysel. Tie sú výrazne vyššie než v okolitých krajinách, čo
ohrozuje konkurencieschopnosť najmä tých podnikov, kde energetické
vstupy predstavujú výraznú časť nákladov.

Navyše ceny energií v samotnej EÚ sú vyššie, než je tomu u konkurentov spoza Atlantiku či Rusku a Ázii.

„Súčasný trend zvyšovania regulovanej zložky ceny elektriny je v
príkrom kontraste s inými krajinami v regióne. Výrazne teda podkopáva
konkurencieschopnosť našich podnikov, čo bude mať v konečnom dôsledku
vplyv na hospodársky rast, ako aj na vytváranie nových pracovných miest a
životnú úroveň obyvateľov na Slovensku,“ uviedol Hošták.

Nevyhnutnosť pre EÚ

Podľa neho pokiaľ zverejnený plán Európskej komisie povedie k aspoň
čiastočnému či už priamemu, alebo nepriamemu riešeniu vyššie uvedených
problémov, bude ho možné vnímať pozitívne. Podstatné tiež bude, ako sa
Brusel postaví k problematike podpory obnoviteľných zdrojov a podobne.

„Vo všeobecnosti však možno podporiť záväzok Európskej komisie oživiť
energetickú politiku a posilniť schopnosť EÚ konať v tejto oblasti.
Navrhovaný holistický prístup je dobrým základom pre rovnováhu medzi
cenami energií, klimatickou politikou a inými výzvami v oblasti
priemyslu,“ dodal Hošták.

Aj analytik spoločnosti Capital Markets Miroslav Blahušiak, pozerá na chystané kroky Bruselu s nádejou.

„Dôležitým faktorom vytvorenia energetickej únie je aj bezpečnosť.
Keď sa pozrieme do histórie, predchodkyňou EÚ bolo Európske spoločenstvo
pre uhlie a oceľ, čiže samotná únia začínala robením kvót a dohôd
ohľadom uhlia, železa, či ocele. Preto aj pri spracovaní problematiky by
som to poňal v tom zmysle, že energetická únia je akousi nevyhnutnosťou
pre EÚ a čudné skôr je, že doteraz ešte vytvorená nebola, a že niektoré
krajiny, vrátane Slovenska, museli byť závislé na milosti/nemilosti
Ruska a podobne,“ priblížil.

Bezpečnosť pre starý kontinent

Energetická bezpečnosť 500 miliónového národa je podľa Blahušiaka to
hlavné, čo by mala energetická únia priniesť. Pre Slovensko by to mohlo
znamenať, že sa nebude opakovať už rok 2009 spojený s problémom dodávok z
Ruska, a ešte z toho môžeme vyťažiť dodatočné európske peniaze
napríklad na modernizáciu energetiky. Samozrejme, kľúčové bude zvýšiť
dodávateľskú diverzifikáciu.

„Priorít a hlavných bodov energetickej únie je mnoho, no medzi
základné patrí asi nasledujúce. Zabezpečenie voľného pohybu energie,
podobne, ako to je s osobami, tovarom a kapitálom, teda odstránenie
rôznych prekážok a bariér tomu brániacich,“ uzavrel.

Zdroj: Martin Odkladal, Aktuality.sk
Foto:  Reuters