Európamôže mať ďalší tromf. V západnej Afrike. Už dnes sa začína summit medzi
Európskou úniou a skupinou 15 západoafrických štátov, na ktorom sa ma
rozhodnúť o zrušení ciel pre európske firmy. Európa by si tak rozšírila
trh o ďalších 300 miliónov spotrebiteľov. \“Afrika môže do budúcnosti
Európe pomôcť. Na druhej strane nemôžeme očakávať, že by ju za dva roky
vytiahla z krízy,\“ tvrdí Jiří Cihlář, analytik spoločnosti Next Finance.

Výhody na oboch stranách

Dohoda
o hospodárskom partnerstve by vytvorila zónu voľného obchodu. V praxi
by to znamenalo, že by sa eliminovali clá, dovozné kvóty či preferencie
na väčšinu tovaru a služieb. Pritom len v roku 2012 Afrika dovážala z
Európy tovar za viac ako 150 miliárd eur. Jiří Cihlář však tvrdí, že
obchod by bol výhodný pre obe strany. \“Európa môže ponúknuť Afrike
investície, nejakú stratégiu a systém, Afrika zas nerastné suroviny,\“
dodáva Cihlář.

Medzi najvyspelejšie krajiny, s ktorými Európska
únia rokuje, patrí Nigéria, Pobrežie Slonoviny či Ghana. \“Podľa mňa
veľmi perspektívna je Nigéria vďaka svojej ťažbe ropy a príjmom s ňou
súvisiacich. Táto krajina je na tom asi najlepšie,\“ hovorí Miroslav Blahušiak, analytik zo spoločnosti Capital Markets
.
Cihlář ho dopĺňa s tým, že pre Európu sú zaujímavé najmä tie krajiny,
ktoré majú nerastné bohatstvo, kde nedochádza k vojenským konfliktom či
tie, ktoré sú ľahko dostupné a sú na pobreží.

Bez podpisu

Dohoda
o bezcolnom obchode leží na stole už desať rokov. Afrika ju doposiaľ
neschválila. Komplikuje ju totiž to, že niektoré krajiny neboli ochotné
otvoriť svoje trhy a zdvihnúť colné bariéry. Zavážil aj tlak občianskych
aktivistov a odborov, ktorí sa obávajú, že ich odvetvia sa nebudú
schopné vyrovnať európskemu dovozu. \“Musíme vyjednať také hospodárske
partnerstvo, ktoré je v prvom rade prospešné pre náš región a ktorý
prispeje k prosperite našich ľudí,\“ povedal John Mahama, prezident
Ghany. Názor všetkých 15 krajín západnej Afriky, ktoré tvoria subregión
ECOWAS, je tak nejednotný.

Navyše africké krajiny sa môžu
spoliehať na spoluprácu s Čínou. Pre tamojšie štáty je kľúčovou výhodou
tohto obchodu prístup čínskych štátnych financií, lacnejšie náklady na
stavebníctvo či verejné obstarávania. Čína je totiž najväčším obchodným
partnerom Afriky, ktorej vzájomný obchod presahuje sumu 166 miliárd
dolárov. Na druhej strane, Číňania ťažia z Afriky nerastné suroviny, o
čom svedčí aj fakt, že takmer 80 percent čínskeho dovozu z Afriky tvoria
minerály.

Kováčiková Katarína