ECB začne prvýkrát podporovať slabnúcu ekonomiku eurozóny a brániť jej skĺznutiu do deflácie odkupovaním zaistených cenných papierov a dlhopisov od komerčných bánk. Tento krok môžem nazvať malým kvantitatívnym uvoľňovaním. Draghi tak de facto pristúpil k tlačeniu peňazí.

Na minulotýždňovom zasadnutí okrem toho prekvapivo znížila kľúčový úrok v eurozóne na nové historické minimum 0,05 percenta a depozitnú sadzbu, za ktorú si u nej ukladajú peniaze komerčné banky, navyše zrazil hlbšie do záporného pásma. CB znížila depozitnú sadzbu na mínus 0,2 percenta z mínus 0,1 percenta. Krajnú refinančnú sadzbu, za ktorú si od nej komerčné banky požičiavajú núdzové úvery, znížila na 0,30 percenta.

 

 

 

ECB týmto spôsobom zareagovala na mimoriadne pomalý rast spotrebiteľských cien. Nízke úrokové sadzby zlacňujú úvery a investície a podporujú ekonomiku, čím sa tiež zvyšujú inflačné tlaky.

Analytikov sme sa spýtali, čo chce ECB týmito krokmi dosiahnuť ako reálne vyzerajú jej šance na úspech. Podľa analytikov ECB v podstate spustila tlačenie peňazí ale kvôli neistote v eurozóne a opatrnosti firiem a investorov sa nemusí dočkať želaných výsledkov.


Čo chce týmito krokmi ECB dosiahnuť a aký vplyv naozaj budú mať?

 

\"\"Peter Bukov
Capital Markets

ECB sa samozrejme snaží naštartovať úverový cyklus v Eurozóne a tým rozprúdiť infláciu, ako aj rast HDP jednotlivých krajín. Postupným znižovaním sadzieb zlacnila bankám prístup ku kapitálu a tie sa dokážu skrz hlavné repo operácie refinancovať už takmer zadarmo, pričom boli znížené aj požiadavky na kolaterál, čo sa týka jeho kvality a ratingu. ECB taktiež znížila haircut za pôžičky. Problémom eurozóny ale je nedostatočný dopyt po úveroch zo strany korporácií a tento sa stále nepodarilo naštartovať, ani znižovaním sadzieb. Podniky, ako aj spotrebitelia sú skeptickí a nehrnú sa do investícií, ani zadlžovania sa. Očakávam teda, že samotné zníženie sadzieb žiadny väčší vplyv na ekonomiku nebude mať, jedná sa len o kozmetickú úpravu. Celkovo bez štrukturálnych reforiem, ktoré musia zabezpečiť politici, bude Európa ešte dlho stagnovať a nepomôžu jej ani záporné sadzby.

 

\"\"Richard Koza
Atwel

Hlavným cieľom ECB je prinútiť banky, aby začali voľné peniaze, ktoré dnes parkujú v ECB požičiavať firmám na ich aktivity. Pretože jedine tak začnú peniaze naozaj tiecť do ekonomiky, roztočí sa kolesá investícií a najmä inflácie.

Či sa to podarí, to ešte uvidíme. Pretože doteraz banky aj napriek negatívne sadzby peniaze ukladali do ECB. A potom tiež musí existovať dostatočne silná a bonitné strana dopytu. Zatiaľ firmy masovo o úvery záujem nejaví a potom tiež banky musia posudzovať bonitu klienta, aby nedávali úvery, ktoré sa stanú nedobytnými.

 

Môžeme nakupovanie cenných papierov a dlhopisov označiť za malé tlačenie peňazí?

 

Peter Bukov
Capital Markets

Nákupy ABS by mohli vyvolať záujem u smart money predávať štátne dlhopisy (ktorým budú rásť výnosy) a nakupovať ABS, ktoré následne môžu predať do ECB za akúkoľvek cenu. Nákupy ABS môžeme označiť za private QE, nakoľko sa nekupuje suverénny dlh, ale dlh privátny. ECB bude nakupovať menej rizikové senior tranže, alebo mezzanine tranže zo zárukami. Dlh tak prejde zo súvahy banky na súvahu ECB. Tieto nákupy by nemali byť sterilizované, takže to môžeme považovať za malé tlačenie peňazí.

Richard Koza
Atwel

Pokiaľ bude dochádzať k zväčšovaniu súvahy ECB potom môžeme hovoriť o tlačení peňazí.