Janet Yellen sa v pondelok vyjadrila, že
očakáva postupné zvyšovanie hlavnej úrokovej sadzby. Možnosť zvýšenia podľa
implikovanej pravdepodobnosti  upadla po
minulotýždňových dátach z trhu práce. Zmena v počte pracovných miest
mimo poľnohospodárstva spolu s negatívnym revidovaním minulých dát  spôsobili masívny nárast rizikovej averzie
investorov, čo sa prejavilo v poklese hlavných svetových indexov, oslabením
dolára a rastu bezpečných prístavov. Po týchto správach klesla pravdepodobnosť
zvýšenie hlavnej úrokovej sadzby z 22 % iba na 2 % na najbližšom stretnutí 15.
júna. Aktuálny súhrn sedemdesiatich siedmich ekonómov je celkom jasný.  Mediánová hodnota je na úrovni 0.50 %
a priemer na úrovni 0.57 %, čo sú čísla, na ktoré Fed pred svojim
rozhodnutím bude prihliadať.  To vytvára
tlak na Fed, že v tomto roku uvidíme možno už len jedno zvýšenie úrokových
sadzieb.  Čo však pre zmenu  prináša pozitívnu náladu na trh s akciami
a v doláre denominovanými komoditami.

Prejav J. Yellen sa tak niesol po predošlých
neuspokojivých dátach v pomerne pozitívnom duchu. Kde sa snažila vysvetliť,
že postupné zvyšovanie hlavnej úrokovej sadzby je najlepšia možnosť na
podporovanie cieľov jej politiky, teda dodržiavanie jej duálneho mandátu. Pri
týchto rozhodnutiach je však potrebné sledovať vývoj trhu a analyzovať tak
možný budúci výhľad. Na čo sa Yellen vyjadrila, že jej rozhodnutia a tiež
aj rozhodnutia jej kolegov sú založené na aktuálnom vývoji ekonomiky.