Adam Trňan, analytik spoločnosti Capital markets: \“Zákon o dlhovej brzde je jedným z najlepších zákonov prijatým za posledné roky, ktorý zabezpečuje, že Slovensko si udrží konsolidované verejné financie aj do budúcnosti. Naša populácia rýchlo starne, takisto sme veľmi malou a otvorenou ekonomikou. V prípade ak by sme sa začali opäť zadlžovať aj v dobrých časoch tak čoskoro prídeme o posledný nástroj na stimuláciu ekonomiky v prípade, že sa externé podmienky zhoršia.

Na druhej strane treba dodať, že vďaka politike ECB si dokážeme momentálne požičiavať za veľmi výhodných podmienok. Takisto ak by boli peniaze použité výhradne na financovanie infraštruktúrnych projektov, zvýšilo by to náš potenciálny rast do budúcnosti. V prípade ak by zákon o uvoľnení dlhovej brzdy mal byť prijatý a prospešný, muselo by dôjsť k prísnemu vymedzeniu projektov, na ktoré môžu byť finančné prostriedky použité a hlavne zriadeniu dôveryhodného orgánu, ktorý zabezpečí aby tieto prostriedky boli míňané efektívne a transparentne.

Slováci by sa v tomto prípade mohli dočkať rýchlejšieho vybudovania infraštruktúry, čo by minimálne stabilizovalo stále zväčšujúce sa rozdiely medzi regiónmi. Vzhľadom na to, že vláda sa každoročne pýši značne vyšším ako rozpočtovaným výberom daní je však nepochopiteľné, prečo tieto peniaze neboli investované do razantnejšieho zníženia dlhu, prípadne výstavby infraštruktúry.

Ak by tak urobila, problém s uvoľnením dlhovej brzdy by sa dnes vôbec nemusel riešiť. Je nelogické, že vláda vyrovnanie rozpočtu každoročne odsúva na neskôr pričom tieto peniaze používa skôr na populistické ako prorastové výdavky a teraz navyše žiada uvoľnenie dlhovej brzdy.\“