Vo Veľkej Británii bola vymenovaná nová premiérka Theresea
Mayová, ktorá prebrala moc po Davidovi Cameronovi.
Krajina má teda po krátkom období nestability a neistoty lídra, ktorý bude musieť
vyjednať podmienky odchodu Veľkej Británie z EU. Libra aj vďaka tomuto
novému vedeniu krajiny v posledných dvoch týždňoch posilnila, keď investori znova
získali vieru v zastabilizovanie politickej situácie. V utorok sa vyhlasovala inflácia
vo Veľkej Británii, od ktorej sa neočakávala výrazná zmena
a analytici predpokladali, že ročná inflácia by mala dosiahnuť  0,3 %. Aktuálne výsledky sú pre Bank of
England pozitívne a ročná inflácia rastie o 0,5 %, vzhľadom na
predošlú hodnotu 0,3 %. Lepšie dopadla aj jadrová inflácia, ktorá si
polepšila za mesiac jún na 1,4 %, analytici predpokladali rast o 1,3 %.
Mnoho investorov sa prikláňalo k názoru, že BoE zníži úrokové sadzby aby
podporilo trhy po Brexite. Investori sa obávajli o budúci vývoj
ekonomickej situácie v Británia a zdôrazňovali, že  ekonomika bude potrebovať podporiť pomocou
nástrojov, ktoré má BoE k dispozícií. V začiatku týždňa mal príhovor
aj člen BoE, Martin Weale. Vyjadril sa, že ich úsudok o budúcom vývoji úrokových
sadzieb je ovplyvnený predovšetkým aktuálnym dianím na trhu a nie domnienkami.
Už pri poslednom stretnutí BoE bola pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb
vyššia ako 80 %, aktuálne ostávajú očakávania nad touto hranicou a môžeme
predpokladať, že budúce zníženie bude podmienené vývojom britskej ekonomiky.