Cena ropyv poslednom období značným spôsobom určuje výsledok obchodovania na akciových
trhoch. Niet sa čomu diviť, keďže ropa je hlavnou komoditou, ktorá ženie
súčasnú ekonomiku po technologickej stránke aj po udržaní žiaducej cenovej
hladiny.
Zdá sa, že už ani vedúci predstavitelia hlavných centrálnych bánk neveria v
skoré pozviechanie sa ceny ropy. Súčasné úrovne ceny tejto komodity
neutíchajúco bránia dosiahnutiu jedného z najdôležitejších cieľov monetárnej
politiky. Tým sú cieľové úrovne inflácie. Ropa svoju úlohu v tomto smere
pravdepodobne nezohrá a bankári museli začať konať. Bank of Japan na poslednom
zasadnutí pristúpila k záporným sadzbám. Depozitná sadzba Európskej centrálnej
banky je už dlhšie v zápornom teritóriu s jasnými náznakmi, že ďalšie
uvoľňovanie je možné.
Pravdepodobnosť Fedu, že v marci pristúpi k zvyšovaniu o ďalších 25 bázických
bodov, je aktuálne iba v 18 percentách.
Súčasné nízke ceny spôsobujú nárast akvizičných chúťok. Ak sa odvetviu nedarí,
škrtajú sa náklady a prepúšťajú ľudia.
Vždy sa hľadajú cesty na udržanie si priazne akcionárov. Tie dokážu ponúknuť
výhodné spájania sa. Môžu byť teda odpoveďou na neochotu znižovať produkciu
ropy zo strany organizácie OPEC. Akcie ropných spoločností dôsledkom klesajúcej
ceny ropy sa značne oslabili a prípadné pozviechanie sa ceny ropy by spôsobilo,
že tieto spoločnosti budú výraznými skokanmi, čo sa týka rastu ceny akcií.
Zotavovať by sa mohli pri úrovni približne 50 dolárov, a to až v druhej
polovici roka 2016.