Podľamnohých analytikov guvernér Európskej centrálnej banky Mario Draghi tento
týždeň naznačí, či je pripravený začať ďalšiu vlnu monetárneho stimulu na
podporu hospodárstva eurozóny. Očakáva sa, že ECB ponechá sadzby bez zmeny, ale
je predpoklad, že udrží holubičí tón a rozšíri program kvantitatívneho
uvoľňovania.
Ešte pred koncom tohto roka. Môžu za to najmä stále veľmi nízke inflačné
očakávania. Tie zvyšujú tlak na Európsku centrálnu banku a ohrozujú hlavný cieľ
– zabezpečiť cenovú stabilitu eurozóny s infláciou v blízkosti 2 percent.
Táto hranica však nebola dosiahnutá od januára 2013 a po zverejnení údaja z
minulého týždňa, ktorý vyšiel na hodnote mínus 0,1 percenta, sa obnovili obavy
z deflácie.
Podobný trend záporných hodnôt vykázala inflácia naposledy v novembri 2009.
Inflácia takto pokračuje už od decembra 2011 v klesajúcom trende, keď v tomto
čase predstavovala jej ročná zmena 3 percentá.
ECB má teda do budúcnosti neľahkú misiu, a to naštartovať infláciu, ktorú po
deflačných tlakoch z ázijského regiónu nebude ľahké splniť.